Verksamhetschef för grundskolan i Fagersta kommun

Arbetsbeskrivning

Om arbetsplatsen – det här är vi!
Utbildningsförvaltningen består av verksamheter från förskola till gymnasieskola.

Förvaltningen leds av utbildningschef och i ledningsgruppen ingår tre verksamhetschefer och en administrativ chef. Som verksamhetschef för förskolan leder du fyra rektorer som i sin tur ansvarar 10 förskolor. Fagersta kommuns förskolor arbetar för tillgängliga lärmiljöer och utifrån förskolans läroplan.
Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete i form av en gemensam modell och årshjul, ett ramverk för att utveckla barnens lärande och ge alla barn de bästa förutsättningarna för att lyckas i sin utveckling. Utvärderingsverktyg och årshjul har arbetats fram gemensamt i kommunens förskolor.

Utbildningsförvaltningen ingår i ett samarbete med Skolverket vad gäller nyanländas lärande, SKUA samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. En gemensam handlingsplan för arbetet har tagits fram där fördjupad förståelse och implementering är fokus för den nya satsning som pågår.
Skolorna står inför att ta fram en ny, uppdaterad digitaliseringsplan som synkroniseras med den nationella digitala strategin för skolväsendet. Förskola som verksamhet har i arbetet kommit långt och har redan i dag en fungerande struktur.
Utbildningsförvaltningen utvecklar en samarbetskultur från förskolor till gymnasienivå. Våra verksamheter ska präglas av rättssäkra processer och en likvärdig verksamhet där alla barn och- elever har möjlighet att lyckas.
Ditt uppdrag
Som verksamhetschef för grundskolan leder, utvecklar och följer du upp grundskolans arbete. Du ger stöd till rektorer så att de får förutsättningar att lyckas med sitt arbete på sina respektive skolor. Att utifrån övergripande mål, grundskolans styrdokument och riktlinjer utveckla tydliga mål för verksamheten som följs upp, analyseras samt presenteras för huvudmannen är en del i uppdraget. Skolan präglas av en samarbetskultur på alla nivåer, och vi söker dig som trivs med att tillsammans med andra chefer arbeta i team, som i sin tur gärna samarbetar med andra. Din roll innebär att vara en nytänkande och inspirerande pedagogisk ledare som stödjer och stimulerar medarbetare att utveckla en modern skola. Du medverkar i Fagersta kommuns utvecklingsarbete av Fagersta kommuns skolor och är chef över grundskolans rektorer.
Tillsammans med förvaltningsledningen har du ett helhetsperspektiv utifrån utbildningsförvaltningens och kommunens bästa. En central del är därmed att aktivt arbeta för att skapa en hållbar organisation med god arbetsmiljö och hållbara uppdrag. Det ska vara attraktivt att vara medarbetare i din verksamhet och i Fagersta kommun. Du är direkt underställd utbildningschefen, arbetar på dennes uppdrag och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Det är ett team med hög kompetens som arbetar tillsammans för att skapa strukturer och gemensamma ramverk. En målsättning är att våra skolor ska arbeta likvärdigt och rättssäkert. 
Dina kvalifikationer och meriter
För att lyckas i rollen tror vi att du har en pedagogisk akademisk examen, samt flerårig erfarenhet av ledning och gärna erfarenhet av att leda andra chefer. Utöver grundutbildning är ledarutbildningar meriterande.

Vi söker dig som är en nytänkande och inspirerande ledare som har en mycket god förmåga att stödja och stimulera dina medarbetare till fortsatt arbete att utveckla sina verksamheter för barnens bästa. Du är en trygg ledare, som ser möjligheter och är målmedveten. Du bidrar med positiv energi och är en god kommunikatör.

Du tar initiativ till att utveckla effektiva och genomförbara lösningar med målet att skapa goda lärmiljöer och utveckling för våra barn. Du har en god förmåga och uthållighet när det gäller att planera en komplex verksamhet, utifrån ett helhetsperspektiv och en hållbar ekonomi. Du kan tolka styrdokument som skollag, läroplan, riktlinjer och avtal. Du har också förmågan att omsätta skolans styrdokument i kommunens styr- och ledningssystem, för att driva det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att utveckla verksamheten. Vi söker en verksamhetschef som skapar en samarbetskultur på alla nivåer varför det är viktigt att du har en hög social kompetens som ger avtryck i verksamheten och präglar samarbetet. Du är en stabil ledare och kan arbeta med komplexa frågor på ett klokt sätt. Du har förmåga att lägga ner extra energi när det behövs och motiveras av utmaningar. Du är driven och engagerad och tycker om att arbeta strategiskt och målmedvetet genom dina medarbetare.

Övrigt
För anställning krävs uppvisande av utdrag från Polismyndighetens belastningsregister.
Vi tillämpar löpande rekrytering, tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Det är därför viktigt att du skickar din ansökan så snart som möjligt dock senast den 26 maj 2023.Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.

Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Sammanfattning

Liknande jobb


Verksamhetschef sökes till Hvitfeldtska Gymnasiet

Verksamhetschef sökes till Hvitfeldtska Gymnasiet

21 september 2023

Biträdande skolledare

Biträdande skolledare

28 september 2023

14 september 2023

Verksamhetschef grundskola och gymnasieskola

Verksamhetschef grundskola och gymnasieskola

14 september 2023