Verksamhetschef sökes till Hvitfeldtska Gymnasiet

Verksamhetschef sökes till Hvitfeldtska Gymnasiet

Arbetsbeskrivning

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.

I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en verksamhetschef till Hvitfeldtska gymnasiet.

På Hvitfeldtska gymnasiet formas framtiden sedan 1647! Vill du vara med? Hvitfeldtska gymnasiet har ca 2050 elever och 200 medarbetare i olika roller och uppdrag. Vår skola ligger centralt beläget i Göteborg, och här erbjuds en inspirerande miljö med gamla anor. Vi är väldigt stolta över att erbjuda utbildningar som är kunskapsinriktade och med internationell anknytning. Skolans elevkår är Göteborgs största och mest aktiva. Besök vår hemsida www.hvitfeldtska.se för ytterligare information om oss.

Du leder, håller ihop och utvecklar verksamheten på Hvitfeldtska gymnasiet på uppdrag av utbildningschefen i gymnasieområde Centrum, som är din chef. I din ledningsgrupp leder du sex rektorer med ansvar för skolans sex skolenheter. Du leder övergripande administrativa processer för hela verksamheten. Kök, restaurang, vaktmästeri och lokalvård ansvarar en serviceorganisation inom Gymnasieområde Centrum för.
Ditt arbete ska leda till att elevernas måluppfyllelse ständigt förbättras från en väldigt hög nivå. Du ska verka för en bra arbetsmiljö för personal och elever så att trygghet och trivsel ger en grund för goda kunskapsresultat. Du bidrar på detta sätt till att skapa en bättre värld.

Din huvuduppgift är att organisera skolans verksamhet och leda rektorernas lärande så att de ständigt utvecklar sina förmågor att leda lärarnas lärande för att utveckla kvaliteten i undervisningen.

Du kommer att samarbeta och driva utvecklingsarbete med universitet, högskolor och lokalt näringsliv. Ditt uppdrag blir att i en ständigt föränderlig värld leda Hvitfeldtska gymnasiet så att skolan hållbart och långsiktigt har både spets och bredd, och som erbjuder högklassig gymnasieutbildning i ett internationellt perspektiv. Du kommer att ha en nyckelroll för att säkerställa att skolan genomsyras av professionellt lärande.

På utbildningschefens uppdrag kommer du att påverka gymnasieområde Centrums utvecklingsarbete för rektorer. Du kommer tillsammans med utbildningschef och verksamhetsutvecklare att planera, genomföra och utvärdera insatser för att öka rektorers lärande om att leda lärarnas lärande.

På uppdrag av utbildningschefen kommer du att ges möjlighet att delta i förvaltningsövergripande utvecklingsarbete.

KVALIFIKATIONER
För tjänsten söker vi dig som har pedagogisk högskoleutbildning. Du har genomfört rektorsutbildning. Vi söker dig som har erfarenhet från gymnasieskolan och som under flera år lett rektorer i deras uppdrag att utveckla kvaliteten i undervisningen utifrån nationella och lokala styrdokument.

Stort driv, engagemang och god samarbetsförmåga kännetecknar dig som person. Du har förmåga att skapa goda relationer med både medarbetare, elever och övriga interna och externa samverkansparter. Du har ett demokratiskt förhållningssätt där samverkan med olika aktörer är en viktig del. Du arbetar för såväl tidseffektivitet som kostnadseffektivitet. Du har ständiga förbättringar som bärande idé för ditt kvalitetsarbete. Du inser värdet av och har god förmåga att samverka med fackliga organisationer.

Du är övertygad om att inre motivation, aktivt lyssnande, gott omdöme, mod och uthållighet leder till förbättrade kunskapsresultat. Du kan prioritera i dina arbetsuppgifter, fatta tydliga beslut, delegera uppgifter samt följa upp att beslut genomförs. Du är trygg i din ledarroll, är en god lyssnare och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du uppskattar olikheter hos dina medarbetare, har tilltro till deras förmåga och är en förebild för andra.

Du har hög IT-kompetens och har intresse för och erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete samt skolutvecklingsarbete genom kollegialt lärande. I din ledarroll är du tydlig i din kommunikation gentemot elever och medarbetare. Du har en förmåga att motivera dina medarbetare, sätta upp tydliga mål och följa upp dessa. Du är strukturerad och har en väl utvecklad förmåga att organisera processer som stödjer rektorerna i deras uppdrag. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska såväl som på engelska.

Särskilda kvalifikationer som efterfrågas är; förmåga att leda rektorer i ledningsgrupp mot gemensamma mål, förmåga att skapa positiva lärande miljöer för medarbetare, förmåga att skapa delaktighet inför beslut samt skapa och utveckla förtroendefulla relationer med fackliga organisationer.ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.

Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.

Sammanfattning

Liknande jobb


Förvaltningschef barn och utbildning

Förvaltningschef barn och utbildning

23 november 2023

Verksamhetschef till Barn- och utbildningsförvaltningen

Verksamhetschef till Barn- och utbildningsförvaltningen

17 november 2023

13 november 2023

Skolchef

Skolchef

2 november 2023