Verksamhetschef till Barn och Neuroradiologi, Bild och Funktion

Verksamhetschef till Barn och Neuroradiologi, Bild och Funktion

Arbetsbeskrivning

Vi erbjuder
Vår vision "Patienten först - tillsammans skapar vi den bästa vården" är vägledande när vi på Karolinska Universitetssjukhuset bygger en verksamhet som skapar tydligt värde för patienter och samhälle. En viktig del i vår verksamhet är värdebaserad vård, där vården i allt större utsträckning styrs utifrån de utfall och resultat som skapar mest värde för patienten.

Vi erbjuder ett spännande och fordrande arbete i högspecialiserad miljö med stark anknytning till forskning och kompetensutveckling. Dessutom finns stor möjlighet att
påverka och utveckla diagnostik och behandling av ett flertal patientflöden.

Om verksamheten
Medicinsk Enhet (ME) Barnradiologi och ME Neuroradiologi är två medicinska enheter med delat ledarskap. ME Barnradiologi är Sveriges största barnradiologiska avdelning utrustad med den senaste teknologin, där patientgruppen är i åldersintervallet 0 till 18 år. Verksamheten servar ett stort antal barnspecialister inkluderande avancerad barnkirurgi, barnortopedi, barnonkologi, barnkardiologi samt en stor neonatal-respektive barn intensivvårdsverksamhet.

ME Neuroradiologi ansvarar för röntgendiagnostik av centrala nervsystemet och huvud-halsområdet och ansvarar för all neurointerventionell diagnostik och behandling i Region Stockholm. Vi bedriver även omfattande utbildningsverksamhet av både ST-läkare i radiologi och blivande specialister i neuroradiologi samt grenspecialiteten Barn - och Ungdomsradiologi. Enheterna står för över hälften av all radiologisk forskning på Karolinska Universitetssjukhuset.
Om tjänsten
Som verksamhetschef har du ansvar för personal, lokaler och utrustning som krävs för de tre uppdragen och du har ett resultatansvar för verksamheten, det vill säga att du ansvar för såväl intäkter som kostnader. Tjänsten innefattar teamarbete i lednings - och nätverksgrupper. Inom ramen för tilldelat uppdrag ska du tillse att medicinska
bedömningar, diagnostik och behandlingar följer gällande krav på god kvalitet och med
god hygienisk standard.

Vidare tillgodoser du patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet enligt HSL och PSL samt övriga författningar och lagstiftningar som är relevant för uppdraget. Du ansvarar för att den löpande verksamheten bedrivs med hög patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet samt att arbetsmiljön håller en hög nivå, i linje med krav och förväntningar på Karolinska Universitetssjukhuset. Du ska även tillsätta nödvändiga resurser och vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller reducera eventuella verksamhetsrisker. 

Du kommer också att ansvara för upprätthållande av nödvändig kompetens inom verksamheten för att kunna fullgöra uppdraget. Du ansvarar för att upprätthålla effektiva samverkansstrukturer samt goda relationer till arbetstagarorganisationerna. Du rapporterar till funktionschef för funktion Bild och Funktion samt är verksamheternas och Karolinskas representant såväl internt som extern. Uppdraget är siteövergripande med verksamhet i såväl Solna som Huddinge.

Vår arbetsmiljö präglas av våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn.
Vi söker
Vi söker dig som är en driven och mogen ledare med hög ambition samt lyhördhet för patienternas, medarbetarnas och verksamhetens behov och krav. Du skapar en inspirerande och förtroendeingivande miljö för dina medarbetare genom att ge förutsättningar för professionell utveckling som anstår ett universitetssjukhus. Du tillvaratar och skapar engagemang och ansvarar för verksamhetens resultat och utveckling inom akademisk specialistsjukvård.

Vi söker en ledare som har god dokumenterad erfarenhet av ledarskap, skicklig i att leda en verksamhet i ständig utveckling och förändring samt att leda underställda chefer. Du har mycket god kunskap om ledningssystem, hur beslutsordning , patientflöden och processer inom offentlig sektor bedrivs och fungerar. Du är engagerad i att säkerställa att den senaste evidensbaserade vården tillämpas och har stort intresse för att förbättra vårdprocesser tillsamman med andra. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i möten med medarbetare och patienter.

Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer. Du är en skicklig kommunikatör, förändringsledare och en naturlig auktoritet. Du ansvarar för verksamhetens resultat, varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändras.
Kvalifikationer 
Krav: Vi söker dig som har en mycket god medicinsk, akademisk och ledarkompetens.

Meriterande: Vi ser gärna att du är disputerad med god erfarenhet av forskning och utbildning samt dess krav och förutsättningar. Specialistkompetens inom relevant kunskapsområde och verksamhetens patientgrupper är mycket önskvärt.
Ansökan 
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.  Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna. Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.  
För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Genomförda tester (MAP och Matrigma)  
3. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall)
- Personligt brev
Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning. Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar. Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Karolinska Universitetssjukhuset
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 25 september 2020
  • Ansök senast: 10 oktober 2020

Liknande jobb


30 oktober 2020

30 oktober 2020

Områdeschef Barn- och ungdomsmedicin

Områdeschef Barn- och ungdomsmedicin

29 oktober 2020

29 oktober 2020