Verksamhetschef till Barn och ungdomssjukvården, Landstinget Gävleborg

Arbetsbeskrivning

Landstinget Gävleborg erbjuder dig ett meningsfullt arbete i en spännande arbetsmiljö. Här finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter och en bra miljö att leva och bo i. Hos oss får du utveckla dina kunskaper i en dynamisk verksamhet med generösa personalförmåner.

Hälso- och sjukvården är indelad i fyra länsövergripande divisioner och omfattar större delen av vår verksamhet. Utbildning på våra folkhögskolor, kultur och kommunikationer är andra viktiga delar, liksom folktandvården som drivs som ett landstingsägt bolag. Vi bygger för framtiden och satsar mer än en miljard kronor i nya och bättre lokaler de kommande åren. Under 2014 står Sveriges modernaste operationshusklart i Gävle.

Division Operation har cirka 2000 medarbetare inom tio verksamhetsområden där akutsjukvård, anestesi, kirurgi, ortopedi, ögon, ambulans, onkologi, barn- och kvinnosjukvård och öron-näsa-hals ingår.

VO Barn och ungdomssjukvård, BUS, uppdrag är att bedriva akut och planerad barn- och ungdomssjukvård för åldersgruppen 0 – 18 år i Gävleborgs län via vårdenheterna:

• Avdelningen i Hudiksvall
• Barn och Ungdomsmottagningarna i Bollnäs och Hudiksvall.
• Avdelningen i Gävle
• Barn och ungdomsmottagningen i Gävle
• Akutmottagningarna i Gävle och Hudiksvall

Inom BUS har vi en bred allmänpediatrisk kompetens samt långt driven subspecialisering . Återväxten är god med ett stort antal ST-läkare och majoriteten av sjuksköterskorna har vidareutbildning inom barn och ungdomssjukvård.

För patienter där det medicinska ansvaret ligger inom VO Kirurgi, Ortopedi eller Öron-näsa-halssjukvården sker slutenvården på BUS vårdavdelningar. BUS ansvarar för den barnmedicinska kompetensen vid länets BB och förlossningsenheter med cirka 2800 förlossningar/år. Vi har ett väl utbyggt samarbete med barn- och ungdomshabiliteringen samt barn- och ungdomspsykiatrin i länet. Den akutpediatriska verksamheten bedrivs vid länets akutmottagningar. BUS arbetar utifrån NOBABs standard gällande dag- och hemsjukvård där målet är att barn i så stor utsträckning som möjligt skall undvikas att vårdas på sjukhus.

Verksamheten ska erbjuda likvärdig vård för länsinvånarna i enlighet med det politiska måldokumentet för 2011 – 2014. Uppdraget att erbjuda medborgarna i Gävleborg specialiserad sjukvård förutsätter att verksamhetsområdet har kännedom om medborgarnas behov och planerar verksamheten utifrån det. Vården är av hög kvalitet, säker och patientfokuserad. Ett nära samarbete med barnens och ungdomarnas vårdnadshavare är en förutsättning för gott resultat av medicinska- och omvårdnadsinsatser.

De ca 200 medarbetarna är BUS viktigaste resurs för att fullfölja uppdraget. Kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet och produktion samt medarbetarnas kompetens är prioriterade områden inom Barn och ungdomssjukvården under 2014.

Med 6300 anställda är Landstinget Gävleborg en av länets största arbetsgivare och en viktig aktör för utvecklingen av ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en chef och ledare som får det samlade ansvaret att leda och utveckla barn- och ungdomssjukvården inom länet. Vårt mål är en effektiv verksamhet med fokus på kvalitet och patientsäkerhet. Du kommer att ansvara för personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, produktion, medicinska och ekonomiska resultat samt verksamhetsutveckling.

Med uppdraget som verksamhetschef följer även ansvar för samverkan med närliggande verksamheter samt med kommunerna och de privata leverantörer som Landstinget samarbetar med.

Du är direkt underställd divisionschefen och ingår i divisionens ledningsgrupp.


KVALIFIKATIONER
Du har universitets- alternativt högskoleutbildning samt erfarenhet från ledarskap inom hälso- och sjukvårdens verksamhetsområden där du har arbetat med större förändrings- och utvecklingsprocesser. Det är meriterande om du är barnläkare eller barnsjuksköterska med klinisk erfarenhet.

Du har en god kommunikativ förmåga att genom dialog med medarbetarna formulera visioner, tydliggöra och förmedla verksamhetens mål för att därigenom skapa engagemang och resultat. Du har också förmåga att tillvarata och utveckla den samlade kompetensen inom verksamhetsområdet. Uppdraget innebär mycket kontakter med såväl interna som externa aktörer vilket kräver lyhördhet och god samarbetsförmåga.

Som representant för landstinget Gävleborg kan du självständigt driva frågor både inom och utanför divisionen och hela tiden med perspektivet ”vad är bäst för patienten, vad är bäst för divisionen och vad är bäst för landstinget och helheten”.

Kontaktpersoner på detta företaget

Linda Reit, Vårdenhetschef
0650-293 04
Bengt Öquist,Kurator
0650-924 63
Daniel Winsjansen,SSR
026-15 65 69
Roger O Nilsson, Divisionschef
026-63 70 37
Liselotte Ehn, Vision
070-287 57 37
Anna Bergström,Vårdförbundet
072-560 16 74
Irma Numelin, Kommunal
070-394 52 02
Ulrika Månsson, SACO
070-394 52 02
Ritva Jokela, GHLF
072-525 50 88
Cecilia Vennberg, Lärarförbundet

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Landstinget Gävleborg Gävle
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse. För tjänsten tillämpas tidsbegränsat chefskap, vilket innebär att du får en tillsvidareanställning inom din yrkesprofession och ett förordnande som verksamhetschef

Besöksadress

Borgmästarplan 1 80170 Gävle
None

Postadress

None
Gävle, 80170

Liknande jobb


Verksamhetschef till Rakel och ledningssystem

Verksamhetschef till Rakel och ledningssystem

15 maj 2020

14 november 2017

Stadsdelsdirektör till Östra Göteborg

10 augusti 2015

16 augusti 2014