Verksamhetschef till Radiologi Solna, Bild och Funktion

Verksamhetschef till Radiologi Solna, Bild och Funktion

Arbetsbeskrivning

Vi erbjuder
Vår vision "Patienten först - tillsammans skapar vi den bästa vården" är vägledande när
vi på Karolinska Universitetssjukhuset bygger en verksamhet som skapar tydligt värde
för patienter och samhälle. En viktig del i vår verksamhet är värdebaserad vård, där
vården i allt större utsträckning styrs utifrån de utfall och resultat som skapar mest
värde för patienten.

Vi erbjuder ett spännande och fordrande arbete i högspecialiserad miljö med stark
anknytning till forskning och kompetensutveckling. Dessutom finns stor möjlighet att
påverka och utveckla diagnostik och behandling av ett flertal patientflöden.

Om verksamheten
Medicinsk Enhet (ME) Radiologi Solna har som uppdrag att bedriva forskning, utbildning och genomföra undersökningar samt behandlingar av vuxna patienter inom thorax- muskuloskeletal radiologi, bukradiologi, akutradiolog samt Interventionell radiologi. 

Verksamheten är förlagd enbart på Karolinska Solna, men med ett nära samarbete och utbyte av erfarenhet med motsvarande verksamhet i Huddinge är essentiell. Den medicinska enheten ingår även i en beredskapslinje för Interventionell radiologi Region Stockholm samt beredskapslinje för kärlkirurgi.  Jourverksamheten på Solna delas mellan ME Radiologi Solna med stöd från ME Nuklearmedeicin.
Om tjänsten
Som verksamhetschef har du ansvar för personal, lokaler och utrustning som krävs för
de tre uppdragen och du har ett resultatansvar för verksamheten, det vill säga att du
ansvar för såväl intäkter som kostnader. Tjänsten innefattar teamarbete i lednings - och
nätverksgrupper. Inom ramen för tilldelat uppdrag ska du tillse att medicinska
bedömningar, diagnostik och behandlingar följer gällande krav på god kvalitet och med
god hygienisk standard.

Vidare tillgodoser du patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet enligt HSL
och PSL samt övriga författningar och lagstiftningar som är relevant för uppdraget. Du
ansvarar för att den löpande verksamheten bedrivs med hög patientsäkerhet, kvalitet
och effektivitet samt att arbetsmiljön håller en hög nivå, i linje med krav och
förväntningar på Karolinska Universitetssjukhuset. Du ska även tillsätta nödvändiga
resurser och vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller reducera eventuella
verksamhetsrisker.

Du kommer också att ansvara för upprätthållande av nödvändig kompetens inom verksamheten för att kunna fullgöra uppdraget. Du ansvarar för att upprätthålla effektiva samverkansstrukturer samt goda relationer till arbetstagarorganisationerna. Du rapporterar till funktionschef för funktion Bild och Funktion samt är verksamheternas och Karolinskas representant såväl internt som extern.

Vår arbetsmiljö präglas av våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn.
Vi söker
Vi söker dig som är en driven och mogen ledare med hög ambition samt lyhördhet för
patienternas, medarbetarnas och verksamhetens behov och krav. Du skapar en
inspirerande och förtroendeingivande miljö för dina medarbetare genom att ge
förutsättningar för professionell utveckling som anstår ett universitetssjukhus. Du
tillvaratar och skapar engagemang och ansvarar för verksamhetens resultat och
utveckling inom akademisk specialistsjukvård.

Vi söker en ledare som har god dokumenterad erfarenhet av ledarskap, skicklig i att
leda en verksamhet i ständig utveckling och förändring samt att leda underställda
chefer. Du har mycket god kunskap om ledningssystem, hur beslutsordning ,
patientflöden och processer inom offentlig sektor bedrivs och fungerar. Du är engagerad
i att säkerställa att den senaste evidensbaserade vården tillämpas och har stort intresse
för att förbättra vårdprocesser tillsamman med andra. Du står upp för yrkesetiska
koder och visar samsyn och respekt i möten med medarbetare och patienter.

Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och
beslut. Ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer. Du är en skicklig
kommunikatör, förändringsledare och en naturlig auktoritet. Du ansvarar för
verksamhetens resultat, varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i
prioriteringar, planering och agerande. Du är också kapabel att förändra inriktning när
målen ändras.
Kvalifikationer 
Krav: Vi söker dig som har en mycket god medicinsk, akademisk och ledarkompetens.

Meriterande: Vi ser gärna att du är disputerad med god erfarenhet av forskning och utbildning samt dess krav och förutsättningar. Specialistkompetens inom relevant kunskapsområde och verksamhetens patientgrupper är mycket önskvärt.
Ansökan 
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna. Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.  
För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Genomförda tester (MAP och Matrigma)  
3. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall)
- Personligt brev
Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning. Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar. Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Karolinska Universitetssjukhuset
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 25 september 2020
  • Ansök senast: 10 oktober 2020

Liknande jobb


30 oktober 2020

30 oktober 2020

Områdeschef Barn- och ungdomsmedicin

Områdeschef Barn- och ungdomsmedicin

29 oktober 2020

29 oktober 2020