Verksamhetschef till Rättspsykiatrin i Skåne

Verksamhetschef till Rättspsykiatrin i Skåne

Arbetsbeskrivning

Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde rättspsykiatri i Skåne (VORP) är en del av förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel och finns i Trelleborg, Malmö, Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad. Rättspsykiatrin vårdar personer som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård. Vanligast är psykosdiagnoser med omfattande funktionsnedsättning ofta i kombination med missbruk. Verksamheten är certifierade enligt Ledningssystem för kvalitet (ISO 9001:2015) och Ledningssystem för arbetsmiljö (ISO 45001:2018).

Inom rättspsykiatrin i Skåne vårdas cirka 300 patienter och vi bedriver både heldygns- och öppenvård, vilket ger oss möjlighet att följa patienterna över tid. Alla patienter inleder sin vård inom heldygnsvård och vanligen vårdas de inneliggande under ett par års tid för att sedan övergå till rättspsykiatrisk vård i öppen form. För att tillgodose patienternas vårdbehov finns flera olika professioner knutna till patienten. Medarbetarnas uppdrag är tydliga och såväl vårdinnehåll som utförande finns väl beskrivet i verksamhetsområdets certifierade ledningssystem. Genom ett bemötande präglat av respekt och kunskap har vi idag en låg frekvens av hot, våld och av tvångsåtgärder inom rättspsykiatrin. Inom verksamhetsområdet arbetar ca 350 tillsvidareanställda medarbetare organiserade under enhetschefer. Verksamhetschefen har som stöd en stab bestående av chefsöverläkare, säkerhetsansvarig och av stabschef med verksamhetsutvecklare, vårdutvecklare, chefssekreterare, chefsstöd samt stabsassistenter. Verksamhetsområde rättspsykiatri är en universitetssjukvårdsenhet som bedriver forskning och utbildning som en del av kärnverksamheten och är välintegrerat i vården.

Här kan du läsa mer om att arbeta som chef i Region Skåne:
https://bit.ly/46RO4X7

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en erfaren och engagerad chef som kan fortsätta driva utvecklingen inom rättspsykiatrin och som kan följa upp planerad utbyggnad av verksamheten.

Som verksamhetschef har du övergripande ansvar för, ekonomi, personal, miljö samt arbetsmiljö. Du upprättar och förvaltar systematiskt ledningssystem för kvalitets- och arbetsmiljöarbete och vidtar åtgärder för att säkra verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet. I uppdraget som verksamhetschef samverkar du med flera olika intressenter, däribland fackliga organisationer.

Därtill engagerar och stödjer du chefer och medarbetare samt ger dem de befogenheter som krävs för att effektivt uppnå gemensamma mål och tillsammans arbeta för fortsatt goda prestationer och resultat. Som verksamhetschef för Rättspsykiatrin ingår du i förvaltningens ledningsgrupp.

Arbetsuppgifterna är placerade i säkerhetsklass och vi kommer att genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen före beslut om anställning.

KVALIFIKATIONER
För att lyckas med uppdraget har du god förmåga att navigera i komplexa sammanhang med hög integritet, trygghet, mod och med en stark kommunikativ förmåga. I rollen ställs det höga krav både på din förmåga att se olika perspektiv och på ditt intresse för framtids-, helhets- och omvärldsorientering. Du har en hög medvetenhet om samhällsförändringar, teknikutveckling, medicin, juridik och forskning samt kan integrera dem i verksamheten och förvaltningen.

Som person är du lyhörd, flexibel och prestigelös. Du tar dig an utmaningar samt entusiasmerar chefer och medarbetare till hög måluppfyllelse samtidigt som du har förmåga att skapa och behålla trygghet i verksamheten. Därutöver skapar du förutsättningar för en god arbetsmiljö genom att tillvarata medarbetarnas kompetens samt bjuda in till delaktighet och dialog. Du är trygg i ditt ledarskap och kan fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

Gällande de formella kraven ser vi att du har examen från högskola/universitet inom område som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har tidigare erfarenhet av arbete som chef eller ledare inom hälso- och sjukvården. Tjänsten ställer höga krav på din kommunikativa förmåga, därför behöver du mycket god kunskap i svenska såväl i tal som i skrift. Du har tidigare erfarenhet av framgångsrikt förändrings- och utvecklingsarbete. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att leda chefer. Meriterande är också erfarenhet av psykiatrisk vård och särskilt av rättspsykiatrisk vård. I vår förvaltning är delaktighet, inflytande, forskning och utveckling av stor betydelse för att vi ska kunna ge bästa möjliga vård till våra patienter. Vi ser förför att det är viktigt att du som sökande har stort intresse för dessa områden och vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av forskning och /eller är disputerad.

Varmt välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.

Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Sammanfattning

Liknande jobb


Verksamhetschef

Verksamhetschef

16 maj 2024

Verksamhetschef till LSS gruppbostäder i Linköping

Verksamhetschef till LSS gruppbostäder i Linköping

15 maj 2024

15 maj 2024

15 maj 2024