Verksamhetschef till VO Kvinnosjukvård i Lund och Malmö

Arbetsbeskrivning

Gör skillnad. Varje dag.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Skånes universitetssjukvård (SUS) bildades den 1 juni och består av Skånes universitetssjukhus och den offentligt bedrivna primärvården i Malmö- och Lundområdet. Skånes universitetssjukhus omfattar sjukhusverksamheterna i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Förvaltningen har totalt omkring 12 100 medarbetare och en omsättning om drygt 12 miljarder kronor. SUS erbjuder primärvård, länssjukvård och högspecialiserad vård, samtidigt som vi utbildar och bedriver avancerad forskning i nära samarbete med universitet och högskolor. Vi arbetar med respekt för människan och strävar alltid mot att vara bland de bästa.

Verksamhetsområde (VO) Kvinnosjukvård bedriver obstetrisk och gynekologisk verksamhet på Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö och även öppenvård utanför sjukhuset. Verksamheten har 650 medarbetare och är en universitets- och regionverksamhet med intensiv forskning, utveckling och utbildning. Årligen föds på inom VO cirka 9000 barn, opereras drygt 5000 kvinnor, och besöker 100 000 patienter våra mottagningar. Årlig budget ligger för närvarande på 400 MKr. VO Kvinnosjukvård tillhör division 2 inom Skånes universitetssjukvård.

ARBETSUPPGIFTER
Är du vår nya verksamhetschef?

Vi söker en verksamhetschef som kan driva utvecklingen inom verksamhetsområdet framåt och entusiasmera medarbetarna till fortsatt goda prestationer och resultat. Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för budget, att leda personalen, att driva verksamhetsutveckling och att skapa goda förutsättningar för forskning, utveckling och utbildning. Du leder verksamhetsområdets ledningsgrupp, ingår i divisionsledningsgruppen och rapporterar direkt till divisionschefen.

Vi kan erbjuda dig goda utvecklingsmöjligheter när det gäller ytterligare förkovran inom ledar- och chefskap. Tjänstgöring i både Malmö och Lund förutsätts.

På Region Skånes hemsida under Jobba hos oss kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig. Här finner du också förutom annonstitel, förvaltning eller bolag, hur många som har sökt tjänsten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom sjukvård, ekonomi eller annat relevant område. Du har erfarenhet av arbete inom sjukvård i någon form och har flerårig chefserfarenhet inom offentlig sektor. Har du ledarskapsutbildning är det meriterande. Vidare bör du ha erfarenhet av forskning ur ett ledningsperspektiv samt av att driva verksamhetsutveckling. Utöver ovanstående får du gärna ha erfarenhet av olika typer av verksamheter eller erfarenhet av fusionsarbete.

För att lyckas med uppdraget krävs att du har förmågan att översätta de strategiska målsättningarna till operativ ledning för ett optimalt nyttjande av verksamhetsområdets resurser. Du är en tydlig, kommunikativ chef med förmåga att etablera och vidhålla goda samarbetskontakter såväl inom som utom verksamheten. Du har förmåga att delegera samt att fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv och tar initiativ till förändringar för att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten. Delaktighet för samtliga personalgrupper ser du som en förutsättning för framgångsrika resultat.

Kontaktpersoner på detta företaget

Elisabeth Olhager, verksamhetschef
046-17 82 86
Facklig representant hänvisa till lokal facklig

Lejla Mehica
040-33 74 38
www.vardforbundet.se Vårdförbundet
0771-420 420
Carina Mähl - Tf Enhetschef
046-17 81 00
Victoria Weiderstrand - HR -specialist
046- 17 79 57
www.vision.se

Eva Schumacher - Enhetschef
046-17 83 56
Kirsten Jönsson - Kommunal
046-17 80 68 (avd.)
Maria Hommel - Vårdförbundet
046-17 80 68 (avd.)

Sammanfattning

Besöksadress

Västra Storgatan 12 KRISTIANSTAD
None

Postadress

Skånehuset i Kristianstad, J A Hedlunds väg
KRISTIANSTAD, 29189

Liknande jobb


Verksamhetschef Geriatriska kliniken

Verksamhetschef Geriatriska kliniken

8 december 2021

Verksamhetschef med MLA till huvudkontoret, Lärande i Sverige AB

8 december 2021

8 december 2021

8 december 2021