Verksamhetscontroller

Arbetsbeskrivning

Sollentuna kommun växer med cirka 1000 personer varje år och närmar sig 70 000 invånare. Vi arbetar för att ge våra boende och företagare bästa möjliga service. Enligt Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning är Sollentunaborna nöjdast i landet. Sollentuna kommun har 2 500 kompetenta och engagerade medarbetare som arbetar med att driva och utveckla kommunen. Hos oss hittar du intressanta och varierande jobb med goda utvecklingsmöjligheter.

Sollentuna kommun fortsätter att utveckla det kommungemensamma ledningssystemet. En central del i detta är att fortsätta utveckla kommunens förmåga att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Sollentuna kommun söker därför en verksamhetscontroller som kan bidra till att Sollentuna blir Sveriges mest attraktiva kommun 2019. 

Tjänsten är placerad på utvecklingsenheten inom Ekonomiavdelningen på kommunledningskontoret. Utvecklingsenheten inom ekonomiavdelningen arbetar bland annat med utvecklingsfrågor kopplat till de kommungemensamma processerna för kommunens styrning och ledning, den kommungemensamma målstyrningsmodellen samt former för uppföljning och utvärdering av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter.

Arbetsuppgifter

Som verksamhetscontroller kommer du arbeta med övergripande samordning i det kommungemensamma arbetet med planering och uppföljning inom kvalitetsområdet kopplat till kommunens målstyrningsmodell. Du ska även fungera som ett stöd till kommunens olika förvaltningar i frågor som rör målstyrningen. Vi har Stratsys som systemstöd. I arbetet ingår också olika utvecklingsprojekt och utredningsarbete som kan variera över tid.

Kompetenskrav

Du har en akademisk examen inom samhällsvetenskapliga området och erfarenhet från verksamhetsplanering och uppföljning på kommunövergripande nivå. Erfarenhet av Stratsys är meriterande. 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet. Du är resultat- och utvecklingsorienterad, ser helheten och har en stark egen drivkraft. Uppgifterna kräver att du kan arbeta självständigt, är strukturerad och har en analytisk förmåga. Du har en god kommunikativ förmåga och kan samverka med andra.

Tillsvidare, heltid

Vi tillämpar individuell lönesättning.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Nilfjord, Ekonomichef
08-579 213 32

Sammanfattning

Besöksadress

Turebergs Torg 1
None

Postadress

Allfarvägen 31
Sollentuna, 19186

Liknande jobb


ISO-Konsult sökes

ISO-Konsult sökes

21 januari 2021

KMA Samordnare Mining

KMA Samordnare Mining

21 januari 2021

Senior kurssamordnare

Senior kurssamordnare

21 januari 2021