Verksamhetsledare eDIT

Arbetsbeskrivning

ETT DALSLAND I TILLVÄXT
eDIT - Ett Dalsland i Tillväxt vill vara en samlad resurs för det dalsländska näringslivet med huvudfokus på frågor som rör kompetensutveckling, informationsinsatser, aktiviteter och evenemang som tydliggör behov och möjligheter i Dalsland. I samverkan med näringsliv och kommuner vill eDIT stärka Dalslands attraktivitet för såväl företag som människor

Intressekoll: Verksamhetsledare eDIT

Vi undersöker nu intresset till jobbet som verksamhetsledare, någon som vill anta utmaningen att tillsammans med oss vidareutveckla eDIT till en modern och inkluderande organisation för 2020-talet

Vi i eDIT vill fortsätta att utveckla vårt arbete och vara en attraktiv mötesplats där det dalsländska näringslivet kan mötas och vara med och påverka framtiden med smarta lösningar kring kompetensutveckling och organisationsstöd. Målet är att stärka vårt viktiga sociala arbete genom ett ökat medlemsengagemang samt att bli en tydligare röst för framtidens Dalsland.

eDIT är en liten organisation vilket bygger på att styrelse, andra förtroendevalda och medarbetare jobbar tätt tillsammans för föreningens och medlemmarnas bästa. Ansvarig för den operativa verksamheten är föreningens verksamhetsledare.

Grunden i jobbet ligger i att vara "nära" det dalsländska näringslivet och vara lyhörd för de behov som finns, och utifrån dessa behov kunna utforma aktiviteter och insatser baserat på de behov som finns. Uppdraget präglas av samverkan, då det är en grundläggande förutsättning för att bygga långsiktiga resultat för uppdragsgivarna. Förutom att ansvara för den löpande verksamheten omfattar uppdraget ekonomihantering inkluderat budget och prognos samt övrig förekommande administration. Verksamhetsledaren rapporterar till styrelsen.


Din profil:

- Du är en kommunikativ ledare, gärna med erfarenhet av liknande befattningar

- Du är innovativ och har förmågan att "tänka utanför boxen" för att kunna utveckla och ständigt förbättra uppdraget och innehållet

- Du har en organisatorisk förmåga samt erfarenhet av att skapa strukturerade arbetssätt och rutiner

- Du har utpräglat god samarbetsförmåga där lyhördhet för medlemmars behov kan omsättas till aktiviteter med Dalslands-perspektivet som grund

- Du är en social person som med driv och engagemang kan agera "spindel i nätet" kring föreningens verksamhetsområden

- Det är meriterande att ha erfarenhet av att ha arbetat i projekt där genomförande och uppföljning är lika viktiga

- Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift

- Du delar våra grundläggande värderingar om alla människors lika värde och rättigheter

- Vi eftersträvar mångfald och välkomnar sökande oavsett ålder, könsidentitet, etnisk tillhörighet eller funktionsvariation

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Edit Ett Dalsland i Tillväxt ED
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 18 maj 2021
  • Ansök senast: 28 maj 2021

Postadress

Topperudsvägen 27
ED, 66831

Liknande jobb


Centrumutvecklare

Centrumutvecklare

1 december 2021