Verksamhetsledare på Alhagen Daglig Verksamhet

Verksamhetsledare på Alhagen Daglig Verksamhet

Arbetsbeskrivning

Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!


Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.


Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, daglig verksamhet, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning, till exempel yrkeshögskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar. Vårt mål är att ge Botkyrkaborna bra förutsättningar att komma ut i studier, arbete och sysselsättning. Vi är 330 medarbetare som arbetar för att möjliggöra att fler medborgare når egenförsörjning.Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som Verksamhetsledare på Alhagen Daglig Verksamhet är din roll central för att skapa en meningsfull och inkluderande miljö för våra deltagare inom LSS.

Du leder och organiserar verksamheten för att säkerställa att varje individ får en stimulerande daglig sysselsättning.

Ditt ansvar innefattar främjande av samarbete och gemenskap mellan enheterna inom Alhagen, samt att uppmuntra ett salutogent förhållningssätt och lågaffektivt bemötande för att skapa en trygg och positiv miljö för deltagarna.

Du kontinuerligt arbetar med att kvalitetssäkra metodiken, dokumentationen och bemötandet i verksamheten, samtidigt som du främjar deltagarnas personliga utveckling och delaktighet i samhället. Din närvaro på möten och deltagande i metodarbetet är av yttersta vikt för kontinuerlig utveckling.

Utöver detta stödjer du enhetschefen i rekryteringsprocessen och introduktionen av nya kollegor, och agerar som en tillgänglig resurs för personalen. Genom att utföra dessa uppgifter säkerställer du en stimulerande och inkluderande miljö där varje deltagare ges möjlighet att växa och utvecklas på bästa möjliga sätt.

Exempel på specifika arbetsuppgifter:

- Planering och ledning av verksamheten
- Ansvar för kvalitén i metod, dokumentation och bemötande
- Coachning och motivation av personal
- Skapande av meningsfulla aktiviteter för deltagarna
- Kartläggning av beteende och metoder
- Genomförande av salutogent dokumentationsarbete
- Skapande av mål för deltagarna
- Delaktighet i forum för samtal och metodarbete

Genom att utföra dessa arbetsuppgifter säkerställer du en stimulerande och inkluderande miljö där varje deltagare ges möjlighet att växa och utvecklas på bästa möjliga sätt.

Vi erbjuder dig
Som verksamhetsledare på Alhagen Daglig Verksamhet spelar du en nyckelroll i att skapa en meningsfull och inkluderande miljö för våra deltagare inom LSS. Vi värdesätter flexibilitet, ansvarstagande och ett starkt samarbete mellan ledning, personal och deltagare. Varje medarbetare ges stor frihet och kreativitet att forma både deltagarnas och sin egen arbetssituation tillsammans med erfarna och engagerade kollegor. Hos oss är ingen dag den andra lik, och vi välkomnar förändringar som en möjlighet till utveckling!

Vi uppskattar metodarbete och strävar ständigt efter att skapa de bästa förutsättningarna för våra deltagare.
Våra medarbetare är vana vid att schemat kan kastas om mitt på dagen, då deltagarnas dagsform kan variera. Utmaningarna vi möter tas tag i gemensamt av ledningen och medarbetarna, eftersom vi vet att känslan av samhörighet och tillhörighet är viktig för oss. Tillsammans blir vi starkare, och vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där varje individ kan växa och bidra till vårt gemensamma mål.

Du som söker till oss
För att vara aktuell för denna tjänst krävs det att du har en Yh-utbildning eller högskoleutbildning inom socialt arbete. Betydande erfarenhet inom LSS-området, inklusive hantering av individuella behov, planering och genomförande av aktiviteter, samt dokumentation av deltagarnas framsteg, är av hög vikt.

Ytterligare krav för tjänsten inkluderar:

- God digital kunskap då dokumentation sker i system.
- Kunskaper och erfarenhet av MS 365.

Meriterande om du har:

- Erfarenhet av arbete inom LSS Daglig verksamhet
- Kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande
- Förståelse och tillämpning av salutogent förhållningssätt
- Erfarenhet av visuellt tydliggörande pedagogik
- Kompetens i att handleda inom metodarbete, kartläggningar och social dokumentation
- Erfarenhet av AKK (Alternativ kommunikation)
- B-körkort

Den ideala kandidaten för denna tjänst är samarbetsorienterad, strukturerad och trygg i sitt ledarskap.
Du trivs med att arbeta i team och kan effektivt planera och organisera arbetsuppgifter för att säkerställa bästa resultat. Genom din förmåga att bygga och vårda relationer skapar du en positiv och inkluderande atmosfär där alla känner sig välkomna och respekterade.

Sammanfattning

Liknande jobb


Stödassistent till Funktionshinderomsorgen

Stödassistent till Funktionshinderomsorgen

7 mars 2024

Stödassistenter till Bostad med särskild service

Stödassistenter till Bostad med särskild service

11 mars 2024

Stödassistent, Kompassgatan

Stödassistent, Kompassgatan

5 mars 2024