Verksamhetssamordnare

Verksamhetssamordnare

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Hägersten-Älvsjö är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad, i vårt område bor runt 120 000 invånare. Stadsdelsförvaltningen erbjuder förskola och fritid, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel. Vi är drygt 3000 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa bra förutsättningar och service för de som bor i stadsdelsområdet.Arbetsplatsbeskrivning
Som en av tre verksamhetssamordnare är du en del av enheten ung fritids öppna fritidsverksamhet i Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Fritidsverksamheten bedrivs på våra fyra mötesplatser/fritidsgårdar men även på andra platser inom stadsdelsområdet och ofta i samverkan med olika samarbetsparter. Under ung fritid ligger utöver fritidsverksamheten för ungdomar även fältassistenter, ungdomsmottagning och parklekar. Våra öppna ungdomsverksamheter är dynamiska och där händer alltid saker. Vi arbetar med ungdomar som är kreativa och engagerade, men möter också unga i behov av stöd och stöttning. Verksamheten utformas utifrån de ungas livssituation och har fokus på attraktiva och utvecklande verksamheter och aktiviteter som är trygga, inkluderande och fria från våld. Fritiden i Hägersten-Älvsjö utgår från tre verksamhetsområden, ett tydligt arbete med delaktighet och inflytande samt ett för, av och med perspektiv. Verksamhetsområden Öppen verksamhet Riktad verksamhet Uppsökande verksamhet Inriktningsområden Kultur Träning och Hälsa Stöd och Stöttning

Arbetsbeskrivning
Som verksamhetssamordnare arbetar du under ledning av biträdande enhetschef med att omsätta Stockholms stads vision och mål i konkret verksamhet samt att dokumentera och följa upp dess resultat. Verksamhetssamordnaren är spindeln i nätet för den dagliga verksamheten. Du rapporterar löpande och stämmer av med biträdande enhetschef. Anställningen är tillsvidare, på 100% och du arbetar tre kvällar per vecka inkluderat fredag/helg varannan vecka. Du planerar och genomför aktiviteter och verksamhet med övrig personal och brukare inom den öppna fritidsverksamheten. Målgruppen är unga 13-18 år samt unga med funktionsvariation 7-25 år. Du samarbetar nära med de andra verksamhetssamordnarna i enheten. Du sköter kontakter med andra verksamheter inom enheten och samarbetar runt målgruppen unga med olika samarbetsparter inom och utom förvaltningen, inkluderat näringsliv och civilsamhälle inom stadsdelsområdet. Arbetet grundas i preventionsvetenskap och centralt är att identifiera riskfaktorer och minska deras inflytande genom att stärka ungdomars skyddsfaktorer på universell och selektiv nivå. Vi arbetar främjande och förebyggande. Du bör vara en driven kreativ och engagerad ledare, med fokus på att både starta upp aktiviteter och verksamhet men också leda övriga medarbetare i arbetsgrupperna. Du bör ha kunskap om och förståelse för att arbeta i politiskt styrd och skattefinansierad verksamhet. Våra verksamheter arbetar med ett tydligt för, av och med perspektiv och ungas delaktighet och inflytande och projekt som metod. Vi arbetar med MVP (mentorer i våldsprevention) som värdegrund och metod i vårt arbete med ”En Fritid fri Från Våld” där verksamhetssamordnarna har ett tydligt uppdrag kring implementering och uppföljning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren anser lämplig.

Du har dokumenterad erfarenhet av att leda grupper, planera och organisera ditt arbete. Du har erfarenhet av att följa upp verksamhet, analysera resultat och föreslå förbättringsåtgärder. Du har tidigare arbetat med förändringsprocesser. Du behöver vara bra på att samverka och leda samverkan Erfarenhet av arbete med barn/unga är ett måste och av att arbeta i öppen fritidsverksamhet är meriterande. Meriterande erfarenheter och kunskap - Leda och arbeta i projekt - Kunskaper kring normer och genus - Vana att arbeta med barn och unga med funktionsnedsättning

Du är lösningsfokuserad och van vid att ta de kontakter som krävs för att utföra arbetet. Du är flexibel, noggrann, serviceinriktad och har lätt för att skapa relationer. Du är lyhörd, driven och målstyrd. Du ser dig själv som en viktig del i att enheten utvecklas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det är viktigt att en är aktiv i sitt ledarskap och flexibel, kommer med egna idéer och en är van att jobba projektbaserat och självständigt utifrån vårt uppdrag. Man ska kunna möta och bemöta unga människor och coacha dem och hjälpa dem att tolka sin omvärld och få dem att växa som människor.

Övrigt
I arbetet ingår tre kvällar per vecka inkluderat fredag/helg varannan vecka.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Fritidsledare med motorintresse

Fritidsledare med motorintresse

22 september 2021

22 september 2021

Fritidsledare

Fritidsledare

22 september 2021

Fritidspedagog/Fritidsledare

Fritidspedagog/Fritidsledare

21 september 2021