Verksjurist, Visby

Arbetsbeskrivning

Riksantikvarieämbetet är en av Sveriges äldsta myndigheter med cirka 300 medarbetare, som har ansvar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. Vår uppgift är att stimulera, vara pådrivande och samlande i kulturarvsarbetet och verkar för att kulturmiljön bevaras brukas och utvecklas. Myndighetens verksamhet innefattar olika typer av insatser till skydd för kulturarvet, med kunskapsbyggnad och kunskapsförmedling, vård och konservering, myndighetsarbete och arkeologisk uppdragsverksamhet som viktiga beståndsdelar. Myndigheten präglas av samverkan och öppenhet mellan de olika verksamhetsområdena för att nå bästa resultat. Riksantikvarieämbetet strävar efter att vara i framkant inom vårt område gällande allt från konserveringsteknik till informationssystem och tillgänglighet.

Verksjurist, Visby

Myndigheten har ansvar enligt kulturmiljölagen (1988:950) bland annat för överinseende, för verkställighetsföreskrifter och för att överklaga beslut enligt lagen.

Juridiska enheten ingår i administrativa avdelningen som leder och samordnar det administrativa stödet inom myndigheten. Vid enheten finns tre verksjurister, en upphandlare, en huvudregistrator, en verksarkivarie, en miljöledningsansvarig samt en chefsjurist som tillika är enhetschef.

Juridiska enheten söker nu två verksjurister, varav den ena tjänsten är en ny tjänst.

Arbetsuppgifter:

Som verksjurist kommer du att arbeta med att:

-       utforma regler för myndigheten såsom föreskrifter i arbetsordningen, verkställighetsföreskrifter och allmänna råd,

-       företräda myndigheten vid domstol,

-       ge kvalificerat juridiskt stöd till myndighetens olika avdelningar, och

-       genomföra interna utbildningar.

Förutom förvaltningsrätten kommer du främst att arbeta med kulturmiljörätt och immaterialrätt. Kulturmiljörätten omfattar i första hand kulturmiljölagen (1988:950). Det finns även bestämmelser om kulturmiljön i bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen (2010:900) och skogsvårdslagen (1979:429).

Inom immaterialrätten är det i första hand upphovsrättsliga frågor som aktualiseras.

Vår kravprofil - din kompetens: Vi söker dig som har juridisk kandidatexamen och flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Du har kompetens som innefattar goda kunskaper i en eller flera av följande områden; kulturmiljörätt, miljörätt, plan- och byggrätt, upphovsrätt och förvaltningsprocessrätt.

Vi ser gärna att du tidigare har arbetat inom statlig eller kommunal verksamhet. Har du tidigare arbetat inom domstol är det särskilt meriterande.

Arbetet kräver att du har god kommunikativ förmåga, är resultatinriktad och arbetar självständigt. Vidare vill vi anställa dig som har en samarbetsförmåga som präglas av ett prestigelöst och respektfullt arbetssätt där det är naturligt att dela med sig av information och kunskap. För att lyckas i ditt arbete krävs det även att du är noggrann och har god analytisk förmåga.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt:

Anställningarna är tillsvidare. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 8 april. Märk din ansökan med refnr 2.9.1-01078-2015. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Per Dahl, enhetschef
08/5191 8000
Therése Linder, personalhandläggare
08-5191 8000
Catrin Rigefalk, ST-Kultur
08-5191 8000
Malin Blomkvist, enhetschef
08/5191 8000
Karin Sterner, systemansvarig
08/5191 8000
Matilda Karlsson, SACO
08/5191 8000
Robert LANG, ST
08-5191 8000
Jesper Andersson
08-5181 8000
Anders Karlsson
08-5191 8000
Madeleine Juniwik
08-5191 8000

Sammanfattning

Besöksadress

Storgatan 41 11484 STOCKHOLM
None

Postadress

Box 5405
STOCKHOLM, 11484

Liknande jobb


23 juni 2020