Vi söker en kommunstrateg inom samhällsbyggnad!

Vi söker en kommunstrateg inom samhällsbyggnad!

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och utveckla Eskilstuna? Vi är en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker och agerar hållbart i alla led.

Eskilstuna har under flera år haft en stark utveckling med fokus på attraktiv stad och landsbygd och nu ska vi bli klimatpositiva 2045, ett arbete som görs tillsammans med företag, organisationer och invånare. Vi söker dig som har god kompetens om översiktlig samhällsplanering samt en relevant utbildning. Har du dessutom lätt för att samarbeta och ett stort driv, då ska du söka tjänsten hos oss!

Kommunledningskontoret ansvarar ytterst för att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla Eskilstuna. Vi leder och samordnar det koncernövergripande arbetet för att nå visionen och målbilden för Eskilstuna 2030.

Avdelningen Miljö- och samhällsbyggnad ansvarar för strategiskt miljö- och klimatarbetet, översiktsplan, kommunens verksamhetsfastigheter samt mark och exploatering. Nu söker vi en Kommunstrateg samhällsbyggnad med ansvar för kommunstyrelsens beställarroll av översiktsplanering, för bostadsstrategi och landsbygdsutveckling. På enheten arbetar totalt 6 medarbetare varav två med fokus på samhällsbyggnad. Totalt är vi 30 medarbetare på avdelningen.

Kommunledningskontoret är beläget i stadshuset centralt i Eskilstuna. Det är ca 400 m från tåg- och busstation. För närvarande arbetar vi huvudsakligen hemifrån.

ARBETSUPPGIFTER
Som kommunstrateg ska du hålla samman och driva strategiarbete, planerings- och utvecklingsprojekt på uppdrag av kommunstyrelsen. För att lyckas med uppdragen från politiken har du ett nära samarbete med förvaltningar och bolag inom Eskilstuna kommunkoncern samt andra relevanta externa parter. I grunden har du en strategroll och inhämtar relevant information av experter i sakfrågorna du jobbar med. Du kommer också att arbeta i projekt tillsammans med förvaltningar och bolagen för att nå resultat. Rollen innebär ett nära samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen som utför arbetet med översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner.

Förutom att samverka med hela kommunkoncernen, förvaltnings- och bolagsledningar, näringsliv och högskola kommer du att delta i projekt som drivs av till exempel Region Sörmland samt ingå i olika nätverk kopplat till samhällsbyggnadsfrågor.

I uppdraget ingår att bereda beslut till politiken, inhämta, analysera och bearbeta information och sammanställa underlag. Rollen innebär att du självständigt ansvarar för och driver dina frågor.

Den reviderade översiktsplanen 2030 kommer att antas under hösten 2021. Följande frågor finns på agendan:
• Ta fram utbyggnadsstrategi baserat på Översiktsplan 2030.
• Ta fram uppdrag för fördjupade översiktsplaner.
• Ta fram en planeringsstrategi för kontinuerlig översiktsplanering.
• Följa och analysera bostadsutvecklingen.
• Bidra till att landsbygdens potential tas tillvara i utvecklingsarbetet.
• Stödja kommunstyrelsens landsbygdsråd.
• Delta i arbetet med ett nytt miljö- och klimatsmart näringslivsområde i Gunnarskäl.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har:
• Avslutad högskoleutbildning om minst 180 hp med en inriktning som är relevant för tjänsten, till exempel lantmätare, civilingenjör, samhällsplanerare eller motsvarande utbildningar
• Mycket god svenska i både tal och skrift.
• Minst tre års erfarenhet av arbete på strategisk nivå.
• Arbetat med strategisk planering med frågor inom samhällsbyggnad och hållbar stadsutveckling.

Det är en fördel om du har:
• Kunskap om och erfarenhet av plan- och bygglagen.
• Arbetat i en strategisk roll i samverkan med andra.
• Erfarenhet av att ta fram strategiska planer inom olika områden.
• Arbetat med att bereda underlag för beslut.
• Erfarenhet av kommunal verksamhet och arbetat nära politiken.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen är du en systematisk och välorganiserad person med förmåga att planera. Du trygg i dig själv och är van att driva ditt arbete självständigt. Eftersom tjänsten innebär att samverka med många olika parter är du en samarbetsinriktad person som gärna involverar och engagerar andra i arbete och beslut, men också beslutskraftig och kan ta en ledande roll när det så behövs. För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att ta egna initiativ och bygga de relationer och nätverk du behöver för att lyckas med dina uppdrag.

Du är varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Bifoga ditt examensbevis och betyg med ansökan.
Kommunledningskontoret har det koncerngemensamma ansvaret och har som uppdrag att stödja kommunstyrelsen i arbetet att utveckla Eskilstuna kommun. Det gör vi genom att leda, styra och stödja förvaltningar och bolag genom dialog, samverkan och delaktighet.

Vill du vara med och leda vägen? Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.

Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.

Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.

Kontaktpersoner på detta företaget

Helena Swärd
016-710 25 73
Niklas Narvell
016-710 52 75
Namn på facklig företrädare lämnas vid förfrågan

Rekryteringskonsult Therese Laidna
016-710 25 09
Rekryteringskonsult Jimmy Bylund
016-710 28 32
Kommunstrateg Lars-Erik Dahlin
070-5491247
Rekryteringskonsult Jimmy Bylund
016- 710 28 32
Rekryteringskonsult Helena Swärd
016-710 2573
Rekryteringskonsult Helena Wallström
016-710 25 08
Rekryteringskonsult Helena Wallström (Semester tom 2016-12-28)
016-710 25 08

Sammanfattning

Besöksadress

Alva myrdals gata 3d Eskilstuna
None

Postadress

Eskilstuna
Eskilstuna, 63186

Liknande jobb


24 november 2021

24 november 2021