Vi söker vikarierande socialsekreterare till familjeenhetens ungdomsgrupp

Vi söker vikarierande socialsekreterare till familjeenhetens ungdomsgrupp

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Välkommen till familjeenheten Östermalm
Familjeenheten är en av fem enheter som tillhör socialtjänstavdelningen och omfattas av mottagningsgrupp-, utredningsgrupp för barn- respektive ungdom, familjerätts, familjevård/kontaktverksamhet samt öppenvårds-/familjeteam.

På enheten finns även en metodstödjare/mentor och en administrativ assistent. Allt som allt är vi cirka 30 personer. Familjeenheten sitter tillsammans i nya fräscha lokaler i kvarteret Garnisonen på Östermalm. Enheten leds av en enhetschef och tre biträdande enhetschefer.

Ungdomsgruppen består av fem socialsekreterare som arbetsleds av en biträdande enhetschef.

Inom enheten finns goda möjligheter till kunskapsutbyte och att delta i enhetens utvecklingsarbete. Hos oss får du möjlighet att arbeta med erfarna kollegor och tillgängliga chefer. Närheten till kollegor underlättar samarbetet och bidrar till en god arbetsmiljö. Vi värnar om en kontinuerlig kompetensutveckling och kortare- och längre vidareutbildningar erbjuds därför utifrån verksamhets behov. Som ny på arbetsplatsen erbjuds du ett individuellt anpassat introduktionsprogram.

Välkommen att söka ett vikariat i vår ungdomsgrupp!

Dina arbetsuppgifter
Dina främsta arbetsuppgifter som socialsekreterare i ungdomsgruppen är att utifrån BBiC utreda barn/ungas behov av skydd och stöd, samt följa upp insatser enligt SoL och LVU.

Inom ramen för utredningsarbetet bedrivs förändringsarbete för familjer och du arbetar med att mobilisera och involvera den unges nätverk, för att tillsammans med dem hitta lösningar på svårigheter i hemmiljön. I ditt arbete utgår du från en evidensbaserad praktik och du arbetar aktivt för att göra barnet delaktig i processen.

Du har i ditt arbete kontinuerligt stöd av biträdande enhetschef, metodstödjare och dina kollegor, dessutom har vi regelbundna gruppmöten samt intern och extern ärendehandledning. Arbetet förutsätter en god samverkan med övriga grupper inom den egna verksamheten men även med externa aktörer så som förskolor/skolor, polis, åklagare, BUP, Barnahus och Framtid Stockholm.

Dina kompetenser och erfarenheter

Vi söker dig som har socionomexamen samt erfarenhet av utredningsarbete inom myndighetsutövning barn och unga. Du har god kunskap om lagstiftningen inom SoL och LVU, och du har god administrativ förmåga och lätt att uttrycka dig i tal och skrift

Vi ser det som meriterande om du har BBiC-utbildning, ADAD och/eller SAVRY, samt erfarenhet av att arbeta enligt Signs of safety.

Vi söker dig som arbetar med barnet i fokus och har idéer och tar initiativ kring hur vi kan skapa de bästa förutsättningarna för våra familjer. Då arbetet bygger på teamarbete är det viktigt att du uppskattar samarbete och vill bidra till arbetsgemenskap. Du tar ansvar för att driva arbetet framåt och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete väl.Som person är du prestigelös och nyfiken, lyhörd och utrustad med en förmåga att vara lugn i krävande situationer. Du vill vara med och bidra till att utveckla våra arbetssätt och har förståelse för uppdraget att arbeta i en politisk styrd organisation.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.

Vikariatet sträcker sig till och med den 30 juni, med goda möjligheter till förlängning.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Familjebehandlare, 2 tjänster tillsvidare

Familjebehandlare, 2 tjänster tillsvidare

14 januari 2022