Vice chefsåklagare till Sundsvall, EBM A-2016/0390

Arbetsbeskrivning

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som med fredade resurser arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Med gemensam ledning och styrning arbetar åklagare, poliser, civila utredare, administratörer och andra specialister med att förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Vi arbetar teambaserat och har ett medarbetardrivet utvecklingsarbete.

Ekobrottskammaren i Umeå bedriver ekobrottsbekämpning i de fyra nordligaste länen. Verksamheten sker ofta i åklagarledda arbetsgrupper/team, där åklagare, administratörer, poliser och andra utredare med specialistkompetens inom exempelvis ekonomi och analys ingår. Till ekobrottskammaren i Umeå söker vi nu en vice chefsåklagare/biträdande kammarchef med placeringsort vid enheten i Sundsvall. Kammarens chefsåklagare/kammarchef och kammarkommissarie har placeringsort Umeå.

Som vice chefsåklagare är du kammarchefens ställföreträdare och ska i samarbete med kammarchefen och kammarkommissarien leda och styra kammaren mot myndighetens uppsatta mål. Tillsammans ansvarar ni för ledning, styrning och uppföljning av det operativa arbetet som sker på kammaren. Arbetsuppgifterna innebär dels att följa utvecklingen i bl.a. rättsliga frågor, dels föreslå och vidta behövliga åtgärder, och även att verka för en enhetlig, rationell och rättssäker handläggning av kammarens mål och ärenden.

Som vice chefsåklagare ska du som ledare vara engagerad och drivande och ha förmåga att entusiasmera medarbetare att arbeta mot uppsatta mål. Vidare medverka till att skapa ett öppet arbetsklimat där mångfald och jämställdhet är en självklarhet. Som vice chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten ser vi gärna att du har ett intresse för att utveckla kammaren och dess arbetssätt både organisatoriskt och rättsligt, till exempel genom att arbeta med medarbetardrivet utvecklingsarbete

Dina kvaliteter och kvalifikationer

Vi söker dig med flera års erfarenhet i åklagaryrket och har:

en god administrativ förmåga, förmåga att fatta beslut, social och stödjande förmåga, analytisk förmåga stor personlig mognad förmågan att arbeta målinriktat kan ta självständiga initiativ
Du ska ha erfarenhet och god förmåga till samverkan både i interna likväl som externa kontakter. Som vice chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten ska du verka för ett ledarskap i enlighet med myndighetens chefs- och medarbetarpolicy: http://ebmnet/Documents/Ledning_styrning/EBM-modellen.pdf

Meriterande

Chefserfarenhet Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete Erfarenhet av brottsutredningar i omfattande och komplicerade utredningar liksom rörande ekonomisk brottslighet Intresse för, och erfarenhet av, näringslivsförhållanden och annan särskild kunskap med anknytning till myndighetens verksamhetsområden.
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

Tjänsten är i första hand en tillsvidareanställning men ett tvåårsförordnande kan diskuteras. Placeringsort är Sundsvall. Resor ingår i tjänsten.

Vänligen ta del av TFN:s riktlinjer om vad sökande ansvarar för, så att korrekt underlag inkommer med ansökan: http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Jobb/Riktlinjer%20och%20rekommendationer%20rev%2012-05-09.pdf

Ekobrottsmyndigheten strävar aktivt att vara fri från diskriminering och ge alla medarbetare lika möjligheter

Information om anställningen lämnas av kammarchef Lena Sjöström tfn 010-562 96 57. Fackliga företrädare är för SACO-S Henrik Lundin tfn 010-562 91 72, för ST Robert Nuse 010-562 90 56 och för Polisförbundet Lars-Åke Edlund tfn 010-562 91 24. Dnr EBM A-2015/0522.

Välkommen med din ansökan via ”skicka din ansökan” senast 22 juni 2016.

Kontaktpersoner på detta företaget

Louise Leijonhufvud

Lena Sjöström
+46 010-562 96 57
Åsa Pyka
+46 105629646
[email protected]

Sammanfattning

Besöksadress

Fleminggatan 14
None

Postadress

Box 22098
Stockholm, 10422

Liknande jobb


Kammarchef

Kammarchef

28 april 2020

Vice chefsåklagare

Vice chefsåklagare

14 april 2020

Kammarchef

Kammarchef

19 mars 2020

Kammarchef

Kammarchef

19 mars 2020