VIK BARNSKÖTARE

VIK BARNSKÖTARE

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Förskoleområde 6 består av sju förskolor i Äppelviken, Ålsten och Nockeby med välutrustade gårdar, närhet till natur och Mälaren.

Vi ser våra förskolor som välkomnande mötesplats för barn, vårdnadshavare och förskolepersonal. Verksamheten har sin inspiration från den filosofi som präglar förskolorna i Reggio Emilia och byggs på en strukturerad organisation som ger barnen möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och utforska omvärlden med kamrater och vuxna. Förskolorna arbetar utifrån ett gemensamt tema: "Vårt Bromma, barns relation till och dialog med sin närmiljö med fokus på hållbar utveckling"

Som kompetensutveckling använder vi oss av Reggio Emilia institutets kurser och föreläsningar samt varandras kompetenser bl.a. i våra nätverk.

Vår verksamhetsidé tar sin utgångpunkt i våra styrdokument och vilar i förskolornas formulerade värdegrund:

- Alla möts av ett respektfullt välkomnande
- Vi bygger tillsammans en lärande organisation som lägger grunden till barnens livslånga lärande
- Barnen möts av pedagoger som är ärligt nyfikna på att barn kan
- Alla ingår i ett meningsfullt sammanhang, där vi ser olikheter som tillgång
- Organisationen är utbyggt utifrån delaktighet och ansvar
- Vi synliggör lärandet genom att använda oss av pedagogisk dokumentation och ser miljön som en viktig del i barnens lärande. Detta innebär att miljön utmanar till självständigt utforskande både inne och ute
- För att anpassa miljön till barnen är barngrupperna, så långt det är möjligt, indelade efter deras ålder

Förskoleområde 6 har ett jämnt och högt resultat på förskoleundersökningen. Medarbetarna har hög kompetens och har uttryckt i medarbetarenkäten att de trivs bra med att arbeta i förskoleområdet.

Arbetsbeskrivning

Vår välorganiserade dagsstruktur, som utgår i från barns delaktighet och inflytande, utgör grunden för vårt pedagogiska arbete. Vår pedagogiska idé bygger på ett projekterande arbetssätt där vår främsta arbetsredskap är pedagogisk dokumentation. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör vi barns läroprocesser och tar ut riktning för nästa steg i undervisningen och det pedagogiska arbetet.  Vi ser också den pedagogiska dokumentation som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling.

Som barnskötare bidrar du till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och inflytande. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen. Du deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet och den pedagogiska dokumentationen enligt förskolans läroplan och verksamhetsmål. Du är engagerad och deltar aktivt i planering och utvärdering av arbetet. I de dagliga kontakterna med vårdnadshavare är du engagerad, barnfokuserad och serviceinriktad.

Kvalifikationer

Du ska ha en gymnasieutbildning inom barn och fritid eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Du kan synliggöra och vidareutveckla barns läroprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation. Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande.

I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. du är också ansvarstagande, strukturerad och har en god förmåga att planera och prioritera ditt arbete i samråd med kollegor på ett effektivt sätt. Du samverkar med barn, kollegor och föräldrar på ett lyhörd och smidigt sätt och lyssnar, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policy och riktlinjer. Du har datorvana och arbete med digitala verktyg och har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.

Övrigt

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion , funktionsnedsättning eller ålder.Webbplats: start.stockholm

Sammanfattning

Liknande jobb


3 augusti 2021

Barnskötare

3 augusti 2021

Barnskötare vik och visstid

3 augusti 2021

Aktivitetspedagog

3 augusti 2021