Vik Biståndshandläggare

Vik Biståndshandläggare

Arbetsbeskrivning

Om arbetsplatsen
Nu ska en av våra medarbetare vara föräldraledig och därför söker vi en kollega under en tidsbegränsad tid som ska handlägga ärenden inom socialtjänstlagen.

Vi söker dig som är intresserad av att arbeta inom myndighetsutövning. Inom Biståndsenheten handläggs både SoL (socialtjänstlagen), LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt färdtjänst och riksfärdtjänst utifrån gällande lagstiftning. Enheten består av åtta handläggartjänster, en färdtjänsthandläggare, en servicehandläggare, anhörigkonsulent, demenskonsulent och enheten leds av en enhetschef.

Dina arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare arbetar du med äldre och personer med funktionsnedsättning och dina främsta arbetsuppgifter är att utifrån ansökningar och anmälningar utreda och bedöma individers behov av insatser från socialtjänsten samt uppföljning av beviljade insatser. I arbetet ingår bl.a. samarbete med interna och externa samverkanspartners, hembesök, utskrivningsplanering från slutenvården. Du kommer att ha egna ärenden inom Socialtjänstlagen. Då vi på enheten även utreder och bedömer behov av LSS, färdtjänst, riksfärdtjänst kan det även förekomma sådana arbetsuppgifter. Vi kartlägger behov enligt IBIC och använder oss av verksamhetssystemet Treserva.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller likvärdig högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Du förstår vikten av rättssäker och effektiv handläggning, med tillförsäkran om den enskildes rätt till goda levnadsförhållanden, givetvis med beaktande av självbestämmande och integritet utifrån brukarperspektivet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förutsätter att du samarbetar bra med andra, såväl anhöriga som utförare och kollegor. Du har ett respektfullt bemötande med fokus på att motivera den enskilde till insatser och egna aktiviteter. Du har god analytisk förmåga, är mån om rättssäkerheten och är bra på att uttrycka dig i tal och skrift i svenska språket. Som person trivs du med att arbeta självständigt, är strukturerad och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Vi erbjuder
Vi erbjuder friskvård, flexibel arbetstid och extern handledning. Lön och övriga anställningsvillkor efter överenskommelse i samband med anställning.

I Håbo har vi nära till olika externa och interna samverkansparter. I Uppsala län finns också en väl utvecklad FoU-verksamhet vilket ger möjlighet till forskningsanknuten verksamhetsutveckling och bra fortbildning.

Om Håbo kommun


Allt fler upptäcker Håbo kommun, en ung och spännande tillväxtkommun med Bålsta som centralort. Vi är 22 000 invånare och fortsätter att växa. Vårt centrala läge i en växande region ger oss närhet och bra kommunikationer till de större städerna. Från både Stockholm och Västerås tar du dig hit på 30 minuter. I Håbo kommun har vi även en intern närhet som ger medarbetare stor möjlighet till inflytande och utveckling. Här har du möjlighet att vara delaktig i förändrings- och utvecklingsarbetet.

Vi är ca 1 600 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. För oss är det en självklarhet att ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Hållbar miljö, hälsa och välbefinnande samt teknisk utveckling är några viktiga ingredienser i det arbetet.

Sammanfattning

Liknande jobb


Biståndshandläggare SoL

Biståndshandläggare SoL

13 juli 2022

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare

13 juli 2022

Biståndshandläggare/LSS-handläggare

Biståndshandläggare/LSS-handläggare

13 juli 2022

Biståndshandläggare äldreomsorg

13 juli 2022