Vik Familjestödjare

Arbetsbeskrivning

Värmdö socialförvaltning har beviljats utvecklingsmedel från Länsstyrelsen för att i projektform utveckla arbetet med ungdomars utbildningsvillkor. Vi vet att ungdomars skolgång och möjlighet att så småningom etablera sig på arbetsmarknaden är en av de viktigaste framgångsfaktorerna och det är detta antagande som projektet ska utveckla och optimera. Projektet samverkar mellan olika förvaltningar i Värmdö Kommun för tidiga insatser i öppenvårdsform och riktas till ungdomar i riskzon. Ungdomarna som ingår i projektet studerar på individuella programmet på Gustavsbergs Gymnasium. Projekttiden går snart in på sitt andra år och Värmdö Kommun erbjuder from april 2007 ett vikariat som familjestödjare eftersom vår nuvarande medarbetare kommer att vara föräldraledig. I tjänsten ingår förutom systemiskt familj- och nätverksarbete även deltagande i samordningen vid övergång från grundskolan. För varje ungdom upprättas en individuell planering där konkreta och tydligt mätbara delmål sätts upp. Motivations- och relationsfrämjande-arbete är centralt. En ungdomscoach är också knuten till projektet och han stödjer den unge i vardagen, skola och praktik. Våra närmaste samverkanspartner förutom föräldrarna är socialtjänst, lärare, uppföljningsansvarig, studie- och yrkesvägledare och andra tjänstemän i berörda kommunala förvaltningar, lokala företag och föreningar. Önskvärda kvalifikationer; socionomexamen eller likvärdig utbildning samt några års erfarenhet av arbete med ungdomar. Kunskaper om skola och erfarenhet från socialtjänsten är meriterande. Vi söker Dig som är kreativ och nytänkande. Välkommen med Din ansökan!

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010