Vik. Studievägledare

Vik. Studievägledare

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Kravprofil

Vikariat studievägledare vid Institutionen för utbildningsvetenskap
75%
Period: 220901 - 230630


Arbetsuppgifter:
- Studievägledning inom den sammanhållna ämneslärarutbildningen och den kompletterande pedagogiska utbildningen.

- Information till studenter om utbildningarnas olika delar, om behörighetsfrågor, urval, tillgodoräknanden, internationaliseringsfrågor, karriärvägledning och arbetslivskontakter.
- Fortlöpande uppföljning av programstudenternas resultat.
- Ansvar för att studenter med beslut om pedagogiskt stöd får kontakt med mentorer och för frågan om beslut om anpassning vid tentamen.
- Ansvar för upprättande och uppdatering av individuella studieplaner för studenter som inte följer den ordinarie studievägen.
- Information till och samtal med studenterna inför val av ytterligare ämnen som ska ingå i deras ämneslärarexamen
- Rekrytering av studenter i samband med inspirationsdagar och öppna hus.
- Ansvar för information till presumtiva och befintliga studenter i form av vägledningssamtal och informationsmöten.
- Deltagande i studievägledarnätverket på HT-fakulteten samt ansvar för kontakten med studievägledarna i de olika ämnena som ämneslärarutbildningen samarbetar med.
- I arbetet ingår information och arbete kring introduktion av nya studenter samt avslutningsceremoni för de som tar examen.
- Ingå i team som gör bedömningar av ansökningar under antagningsperioden för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU). Arbetet förutsätter ett kontinuerligt och nära samarbete med de administrativa funktionerna knutna till den sammanhållna ämneslärarutbildningen samt KPU :n.

Kvalifikationer:
Studievägledarutbildning eller motsvarande arbetserfarenhet.

Meriterande:
Meriterande är erfarenhet av arbete som studievägledare vid universitet och/eller högskola, erfarenhet av arbete som studievägledare inom lärarutbildning samt kunskap om/erfarenhet av ämneslärarutbildning inom Lunds universitet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Vid institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar, exempelvis ämnesdidaktisk, skol- och utbildningshistorisk samt skol- och utbildningssociologisk forskning och forskning om högre utbildning. Institutionen för utbildningsvetenskap är den centrala noden i det omfattande nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare, samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt studieadministration, studievägledning och arbete med information till lärarstudenterna. Vid institutionen finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som bedriver kursverksamhet för Lunds universitets lärare, högskolepedagogisk utvecklingsverksamhet samt forskning om högre utbildning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


2 augusti 2022

Vägledare till Thomasgymnasiet

Vägledare till Thomasgymnasiet

12 juli 2022

Studieadministratör, vikariat

Studieadministratör, vikariat

29 juni 2022