vik Universitetsadjunkt

vik Universitetsadjunkt

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Svenska som främmande språk är en stor verksamhet vid SOL och vänder sig huvudsakligen till tre studentgrupper.

För det första ges nybörjar- och fort­sätt­nings­kurser i svenska för utbytesstudenter vid Lunds universitet. För det andra ges behörighets­givande kurser i svenska för invandrare med akademisk bakgrund bosatta i Sverige. För det tredje ges kurser i svenska för icke-svensktalande anställda vid Lunds universitet. I verksamheten ingår också att genomföra och bedöma det nationella språktestet TISUS. En del av ny­börjar­undervisningen ges inledningsvis på engelska.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att undervisa i svenska som främmande språk från nybörjarnivå till motsvarande Europarådets nivåskala B1. Undervisning är förlagd till två kvällar i veckan.  Du kommer att undervisa på följande kurser:

- SFU, Swedish for University Staff, level 1
- SFU, Swedish for University Staff, level 2

 

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller motsvarande
- annan vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- gymnasielärarbehörighet med minst 90 hp i svenska som andraspråk eller motsvarande vetenskaplig kompetens
- mycket väl vitsordad erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk för vuxna inlärare med god utbildningsbakgrund
- visat pedagogisk skicklighet genom
- gått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.  För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.Meriterande för anställningen är:


- erfarenhet av att undervisa vuxna med akademisk utbildning
- distansundervisning
- bedömning av TISUS-test eller liknande nationella test
- dokumenterat god administrations- och samarbetsförmåga.

 

Övrigt

Anställningen är ett vikariat på 40 procent med startdatum snarast möjligt eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 31 januari 2024. För ev frågor om anställningen kontakta studierektor Lena Larsson, https://www.sol.lu.se/person/LenaLarssonSå här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Adjungerad lärare i psykologi

Adjungerad lärare i psykologi

2 juni 2023

Amanuens för fristående kursen Psykiatri

Amanuens för fristående kursen Psykiatri

2 juni 2023

Adjunkt i teknikvetenskaplig kommunikation

Adjunkt i teknikvetenskaplig kommunikation

12 maj 2023

Universitetsadjunkt i arkitektur

Universitetsadjunkt i arkitektur

1 juni 2023