Vikariat Specialpedagog

Vikariat Specialpedagog

Arbetsbeskrivning

CyberGymnasiet Stockholm är en skola med plats för personlighet. Vi tror att olikheter berikar och att det skapas många nya möjligheter genom att vi rekryterar elever från hela Stockholmsområdet till våra 8 program; El- och energiprogrammet(Dator- och kommunikationsteknik), Ekonomiprogrammet (Ekonomi/Juridik), Estetiskt program (Bild/media/musik), Humanistiskt program (Språk/kultur), Hantverksprogrammet (Frisör), Naturvetenskapligt program, Samhällsprogrammet(Beteende/samhällskunskap) och Teknikprogrammet (Arkitektur/Design/Infomedia). Dessutom har vi introduktionsprogram som är kopplade till de nationella programmen.

CyberGymnasiet Stockholm ligger centralt nära Odenplan. Skolan har 1100 elever och drygt 100 anställda. En stor skola ger många möjligheter för både lärare och elever. Det finns ett pågående utvecklingsarbete kring skolans program och profil och många engagerade medarbetare med hög kompetens. Vi arbetar tillsammans för att eleverna ska nå sina mål och övervinna de svårigheter som kan komma i vägen. Det är vårt gemensamma arbete som ger resultat och skapar förutsättningarna för framtiden

Vi söker nu dig som kan tänka sig att vikariera som specialpedagog under vårterminen 2021, då vår specialpedagog ska vara föräldraledig.  I första hand söker vi dig som är utbildad specialpedagog eller möjligen speciallärare.

Du bör vara kunnig och ha erfarenhet att jobba med elever som behöver stöd eller anpassningar i sin studiesituation. Dessutom behöver du kunna handleda och utbilda lärare och annan personal i hur man ska möta elevers olika behov inom ramen för undervisningen. Förutom gedigna kunskaper i specialpedagogik måste du också vara bra på att kommunicera och bygga relationer.  Du kommer att jobba tillsammans med övrig elevhälsa, skolledning och arbetslag för att vi ska kunna få eleverna att nå så långt som möjlligt i sina studier. Detta förutsätter naturlligtvis även kontakt med vårdnadshavare och externa aktörer.

En av dina huvudsakliga uppgifter att är säkerställa att eleven får rätt anpassningar i klassrummet och att det vid behov görs pedagogiska utredningar för eleverna. Du kommer att följa upp och utvärdera stödet samt dokumentera detta. Det ingår också att söka tilläggsbelopp för elever om skolan bedömer att det är aktuellt.

Mycket av tiden kommer att ägnas åt elevrelaterat arbete, men skolan är mån om att försöka skapa tid och utrymme för att jobba främjande och förebyggande, eftersom det på sikt skapar tid och möjligheter att elever får mer tillgång till stöd. Detta gör elevhälsan tillsammans som ett team.

Vi tror att elever kan och vill och att det ingår i vårt uppdrag att hjälpa dem på vägen. För att känna trygghet i klassrummet och för att förstå vad man ska göra och ur behöver eleverna lärare med god förmåga att leda i klassrummet, kunna sätta ramar och ställa rimliga krav, vilket gör att lärarna i sin tur kan behöva handledning och stöd ibland. Vi vet ju att alla lärare vill lyckas med sitt uppdrag och det är elevhälsans uppdrag att stötta dem för att de i sin tur ska kunna stötta eleverna. 

Eftersom elevhälsan är ett arbetslag, är det viktigt att vara en lagspelare. Det är den gemensamma framgången som är viktigare än den enskilda. Att dela med sig, hjälpa varandra, arbeta tillsammans och ha roligt tillsammans är viktigt. Möjligheterna att påverka skolans arbete framåt finns och vi bygger framtiden tillsammans.

Vi tror att det är bra att vara lyhörd, ha förmågan att läsa av människor, anpassa sig efter olika situationer och vara tydlig och pålitlig är viktiga egenskaper för att vara en specialpedagogisk stjärna hos oss. Det handlar om att tro på människans oändliga förmåga att förändra sig och påverka sin egen och andras tillvaro positivt. 


Cybergymnasiet ingår i utbildningskoncernen Swedish Education Group AB

Swedish Education Group äger och är huvudman för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och yrkeshögskolor i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Swedish Education groups skolor ska ge sina elever en bra utbildning som gör dem rustade för arbetsliv och vidare studier samt att få dem att växa som trygga och socialt kompetenta personer.

Kontaktpersoner på detta företaget

Biträdande rektor Marie Fredriksson
031 762 55 50 0768 85 20 51
Rektor Claes Nilsson
031 762 55 50 0768 85 20 66
Rektor Claes Nilsson
031 762 55 50 0768 85 20 66
Rektor Maria Lissmatz

Administrativ chef Bibbi Corlija

Verksamhetschef elevhälsa Marte Torp

Gymnasielärare ekonomi ämnen Sven Jonson

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Cybergymnasiet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 26 oktober 2020
  • Ansök senast: 26 november 2020

Besöksadress

Norra Allègatan 2-5
Göteborg

Postadress

Pusterviksgatan 3
GÖTEBORG, 41301

Liknande jobb


4 december 2020

Specialpedagog/-lärare, Vuxenutbildningen

Specialpedagog/-lärare, Vuxenutbildningen

4 december 2020

Specialpedagog till Förskoleförvaltningen

Specialpedagog till Förskoleförvaltningen

4 december 2020