Vikarierande familjehemssekreterare

Vikarierande familjehemssekreterare

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 13 stadsdelsförvaltningar och omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.Inom stadsdelsförvaltningen arbetar ca 1300 medarbetare, som ansvarar för bland annat äldreomsorg, förskola, socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning och stadsmiljö. Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna.Beskrivning
Familjeenheten består av 30 medarbetare fördelade på enhetschef, 2 biträdande enhetschefer, mottagningsgrupp, utredningsgrupp, familjerätt med faderskap, placeringsgrupp inklusive ekb samt en administrativ assistent.

Fler familjer väljer att bo på Kungsholmen, Det sociala arbetet på Kungsholmen är i ständig förändring och ett framgångsrikt förbättringsarbete har bedrivits på enheten under 2019 och 2020. Enheten kommer fortsätta arbet med nya utmaningar under nästa år, bland annat med att förbättra barns delaktighet och övergången till ett nytt verksamhetssystem. Andra övergripande utmaningar som vi kommer att möta under året är den nya socialtjänstlagen. 

Familjeenheten präglas av gemensam lust och vilja till att utveckla arbetet, vi är stolta över det arbete vi gör som innebär en förbättring för de barn och familjer som vi möter.
Som medarbetare på familjeenheten förväntas du bidra i det gemensamma ansvaret för enheten och de familjer vi möter. Om du kan, tycker om och vill vara med att utveckla verksamheten, medarbetarskapet och teamkänslan kan du vara rätt person för oss. Vi söker en vikarierande familjehemssekreterare i vår placeringsgrupp.

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att handleda familjehem och att följa upp vård för de barn som är placerade i familjehem. Vidare kommer du att arbeta med att rekrytera och utreda nya familjehem. Vi utreder och följer upp insatser enligt BBIC, utifrån gällande lagstiftning och Stockholm stads riktlinjer. I familjehemsutredningar använder vi oss av brafam, Stockholm stads modell för att utreda familjehem och Kälvestensmetoden.

Vi arbetar gemensamt över enheten med metod- och utvecklingsfrågor med fokus på workshops, extern handledning och arbetsplatsträffar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som;
• Har socionomexamen
• Har erfarenhet och vana med att arbeta med placerade barn och/eller familjehem.
• Har god förmåga att ta egna initiativ och kan genomföra en utredning på ett
ändamålsenligt och rättssäkert sätt.
• Har intresse och goda kunskaper rörande barns och ungdomars utveckling
• Kan formulera dig väl i såväl tal som skrift

Som person är du ansvarsfull och flexibel med ett stort engagemang och intresse för verksamhetsområdet. Du har en god förmåga till att knyta kontakter och en smidighet i samverkan. Arbetet innebär mycket självständighet under eget ansvar samtidigt som du behöver vara flexibel och kunna arbeta tillsammans med medhandläggare i ärenden.

Annat som vi värderar högt är att du vill arbeta med familjernas egna resurser och deras förmåga till utveckling.

Vi kommer att fästa stor betydelse vid personlig lämplighet. Tjänsten är ett vikariat med eventuell möjlighet till förlängning.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Familjehemssekreterare

10 maj 2021

Familjehemssekreterare

10 maj 2021

Familjehemssekreterare till Södermalms familjevård, SDF

Familjehemssekreterare till Södermalms familjevård, SDF

7 maj 2021

Biträdande Familjehemssekreterare

Biträdande Familjehemssekreterare

7 maj 2021