Vikarierande kurator 100% Hierneskolan/Adolfsfors skola

Arbetsbeskrivning

Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.

ARBETSUPPGIFTER
Arbets-/ansvarsuppgifter

Arbetsuppgifter för den psykosociala insatsen är att:
· bidra med psykosocial kompetens i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
· bidra med kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers lärande, utveckling och hälsa i samverkan med elever, vårdnadshavare och övrig personal
· ge handledning och konsultation till pedagogisk personal
· kartlägga och analysera elevernas och skolans behov, föreslå och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser och utvärdera och utveckla dessa
· genomföra samtal med enskilda elever relaterade till skolsituationen, till exempel stöd- och motivationssamtal samt utredande och rådgivande samtal i syfte till att bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
· på uppdrag av rektor utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat inför beslut om särskilt stöd och framtagande av åtgärdsprogram samt inför beslut om mottagande i anpassad grund- eller gymnasieskola
· delta i organiseringen av skolans arbete med värdegrund och likabehandling
· ta till vara kunskap och elevernas psykosociala hälsa i elevhälsans arbete

KVALIFIKATIONER
Skolkurator

I rollen som skolkurator är målet att stödja eleverna i deras utveckling mot kunskapsmålen och att eleverna utvecklas socialt i en miljö som främjar lärande. Elevhälsan och skolkurator ska främst arbeta främjande och förebyggande. Skolkurator stödjer elever vid svårigheter i den sociala situationen i och utanför skolan, som gör det svårt att klara skolarbetet. Skolkuratorn stödjer i frågor som rör kamratsvårigheter, kränkande behandling, frånvaro och konflikter. Skolkuratorn samverkar med, och kan informera om, övriga stödinstanser som finns i samhället. Rektor är skolkuratorns närmsta chef och skolkurator ingår i ett arbetslag tillsammans med övriga funktioner i elevhälsan.

Kompetensprofil

Som skolkurator är det viktigt med erfarenhet av arbete med barn och unga. Skolkurator ska ha lätt för att samarbeta, men också kunna planera och prioritera sitt arbete självständigt. Det är viktigt att ha ett inkluderande förhållningssätt och förmåga att skapa goda relationer med pedagoger, elever och vårdnadshavare.

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv, som både i det direkta elevarbetet och i det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och unga och deras utveckling och situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktig. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem. Som skolkurator tas självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Skolkurator ska ha en förmåga och vilja att påverka skolkulturen samt vara med och utveckla skolans elevhälsoarbete. Det är viktigt att ha en positiv inställning och se alla elevers styrkor och möjligheter. Som person bör skolkurator vara stabil, empatisk, prestigelös och trygg i sin yrkesroll. Det är viktigt att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift i det svenska språket.

Kompetens-/kvalifikationskrav

Socionomexamen eller annan likvärdig utbildning.
B-körkort (Hierneskolan/Adolfsfors).
Enligt skollagen behövs utdrag ur belastningsregistret lämnas in till arbetsgivaren innan anställning.

ÖVRIGT
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.

Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd!

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Eda kommun , Bildning
  • 1 plats
  • 3 månader – upp till 6 månader
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 12 juni 2024
  • Ansök senast: 26 juni 2024

Liknande jobb


Kuratorer till Barn- och Ungdomspsykiatrin

Kuratorer till Barn- och Ungdomspsykiatrin

11 juli 2024

Kurator till Rättspsykiatri i Huddinge

Kurator till Rättspsykiatri i Huddinge

9 juli 2024

Kurator

8 juli 2024

Kurator till ungdomsmottagningen

5 juli 2024