Vill du utbilda gode män?

Arbetsbeskrivning

Studiefrämjandet vill vara ett modigt studieförbund med hållbarhet som ledstjärna. Studiefrämjandet ger människor möjlighet att utforska sina intressen och få nya insikter tillsammans med andra. Vårt främsta och övergripande mål är att nå fler deltagare med kvalitativa folkbildningsinsatser. Vi utmanar traditionell folkbildning genom att skapa nya mötesplatser, ta oss an nya ämnen och prova nya metoder för människors lärande.
Studiefrämjandet är en ideell förening med 19 medlemsorganisationer och är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och bedriver folkbildningsverksamhet och stöttar tusentals grupper och föreningar i hela Sverige. Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta främlingskap och rasism.
Vi söker dig som vill hålla kurser för den som vill bli god man. Kurserna kommer att hållas digitalt, vilket innebär att du kan söka tjänsten var du än bor i landet.
Kursen ska leda fram till att varje deltagare får tillräckligt med kunskaper för att kunna ansöka om att bli god man i sin hemkommun. Kursdeltagaren får ett intyg på avslutad kurs, som hen kan använda vid kontakt med sin lokala överförmyndarförvaltning. Vi utgår ifrån boken God Man och förvaltare av Daniel Sjöstedt och Petter Sporrstedt. Boken åtföljs av ett digitalt kursmaterial, uppdelat på 12 avsnitt.
För att vara kvalificerad för uppdraget behöver du ha kunskap om den juridik som godmansskapet omfattar. Är du själv god man är det meriterande.
Vidare önskar vi att du är van vid att hålla digitala träffar och att du är en god pedagog. God uppkoppling där du utgår ifrån är nödvändigt. Träffarna kommer att hållas på Zoom. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi kommer att erbjuda kurser såväl dag- som kvällstid under terminerna, med början höstterminen 2021. Tjänsten har potential att växa och vi ser därför gärna att du har tid och möjlighet för att undervisa flera kurser per vecka.
Vi har kollektivavtal med Unionen och tjänsten omfattas av cirkelledaravtalet.
Ansök gärna redan idag då arbetet med urval och intervjuer sker löpande. Ansökan och eventuella frågor skickas till eva.ellmark@studieframjandet.se.
Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Ansökningshandlingar kommer att sparas under pågående rekryteringsprocess och raderas efter avslutad rekrytering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Kursledare floristik

22 september 2021

Cirkelledare navigation

Cirkelledare navigation

21 september 2021

Cirkelledare ekonomi

Cirkelledare ekonomi

21 september 2021

21 september 2021