Vuxenpsykiatrin söker en vårdenhetschef till avdelning 27

Vuxenpsykiatrin söker en vårdenhetschef till avdelning 27

Arbetsbeskrivning

I Region Gävleborg arbetar idag ca 6500 personer. Vuxenpsykiatrin utgör med ca 500 medarbetare ett av de största verksamhetsområdena. Mot bakgrund av Vuxenpsykiatrins storlek och behovet att av kunna fokusera både utveckling, uppföljning och ett mer nära ledarskap är vuxenpsykiatrin sedan en tid indelat tre områden, öppenvård, heldygnsvård och beroendevård som både arbetar var för sig, men också nära tillsammans för att säkerställa kvalitet, patientsäkerhet och en sammanhållen vård där det behövs.

Vuxenpsykiatrins uppdrag är att bedriva en kunskapsbaserad, likvärdig och tillgänglig psykiatrisk specialistvård för länets vuxna innevånare med svår psykisk sjukdom. Verksamhetsområdet har totalt 74 vårdplatser för heldygnsvård fördelade på tre avdelningar i Gävle och två avdelningar i Hudiksvall samt öppenvårdsmottagningar i Sandviken, Gävle, Södra- och Norra Hälsingland. Utöver det ingår också beroendeverksamheterna i Vuxenpsykiatrins uppdrag.

Vill du komma och leda arbetet på vår vårdavdelning?

Efter nio år går vår nuvarande vårdenhetschef vidare till nya uppdrag, och vi söker hans efterträdare. Avdelning 27 är en allmänpsykiatrisk vårdavdelning med 20 vårdplatser och ca 40 medarbetare. På avdelningen arbetar sjuksköterskor, skötare/undersköterskor, läkare, psykolog, kurator och en medicinsk sekreterare.

Avdelningen har ett nära samarbete med både den psykiatriska öppenvården, jourmottagningen samt vuxenpsykiatrins övriga vårdavdelningar. Din närmsta chef är områdeschefen för heldygnsvården och du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp.

I denna rekrytering samarbetar Region Gävleborg med Experis. För frågor om tjänsten, välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Marjo Carlson, 070-377 06 64, marjo.carlson@se.experis.com


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill leda arbetet i en modern psykiatrisk verksamhet och tillsammans med oss medarbetare driva utveckling för att möta framtidens behov. Du har budget- och personalansvar och planerar och utvecklar enheten. Till ditt stöd har du två vårdledare som ansvarar för daglig ledning och styrning på enheten och som vårdenhetschef har du tillgång till administrativt Chefsstöd. Till stöd i uppföljning och verksamhetsutveckling har du tillgång till vårdutvecklare och kvalitetssamordnare i vuxenpsykiatrins stab. Tillsammans med oss medarbetare når du uppsatta mål. Vår målsättning är att anpassa vårdens utifrån enskild patients behov och önskemål. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet genom att utvärdera vårdinnehåll och patientresultat.

Arbetet erbjuder inom givna ramar stora möjligheter att vara med och utveckla vården och verksamheten.

Om dig
Vi ser att du är en tillgänglig och närvarande chef som är engagerad och intresserad av det vi gör. Vi vill att du ska vara teamorienterad och stöttande och att du vid behov inte är främmande för att hjälpa till och vägleda oss i vardagsarbetet, vilket kräver att du är flexibel och stresstålig. Du får gärna ha nära till skratt och tycka att tydlig kommunikation och ömsesidig lyhördhet är viktigt. Detta gör att du bland annat kan vara tydlig med dina förväntningar på oss. Du tar aktivt tillvara och utvecklar kontinuerligt vår kompetens och skapar en arbetsmiljö som bygger på delaktighet i verksamheten. Du lyssnar på våra synpunkter och är ödmjukt bestämd och bekväm med att ta beslut utifrån verksamhetens bästa även då vi har olika synpunkter. Eftersom du har psykiatrisk erfarenhet från öppen- eller slutenvård förstår du vår arbetssituation och de utmaningar och förutsättningar vi har i vårt arbete. Vi vill att du ska leda planering och utveckling av avdelningen och dess arbetssätt för att skapa de bästa förutsättningarna för oss att nå de mål vi har med hänsyn tagen till patientsäkerhet och arbetsmiljö. Det är viktigt att du har en social förmåga där du kan samarbeta inte bara med oss medarbetare och kollegor utan också med andra externa vårdgivare/samhällsinstanser och naturligtvis även patienter och deras närstående


KVALIFIKATIONER
Du har högskolekompetens och/eller lämplig vårdutbildning, samt erfarenhet från ledarskap inom hälso- och sjukvård. Psykiatrisk erfarenhet är nödvändig.

Det är meriterande om Du har utbildning inom områdena chefs- och ledarskapsfrågor respektive utvecklings- och implementeringsarbete. Du behöver kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

För tjänsten som vårdenhetschef tillämpas tidsbegränsat chefskap. Dock erbjuds du en tillsvidareanställning och grundanställning i din yrkesprofession.


ÖVRIGT
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Sammanfattning

Liknande jobb


Enhetschef till Vårdcentralen Limhamn

Enhetschef till Vårdcentralen Limhamn

28 april 2021