Webbredaktör  (finsktalande)

Webbredaktör (finsktalande)

Arbetsbeskrivning

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker just nu en finsktalande webbredaktör inom avdelning kvalitet och verksamhet.

Avdelning kvalitet och verksamhet ingår i Område utveckling av stadens verksamheter och har 18 medarbetare. Vårt uppdrag är att samordna och driva utveckling av övergripande frågor inom kärnverksamheterna till exempel kvalitet, digitalisering, innovation, ledarskap och organisationskultur. Avdelningen stödjer implementering av beslut och uppdrag fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och i vissa fall förändrad lagstiftning. Avdelningen ansvarar även för stadsövergripande frågor som rör mänskliga rättigheter, jämställdhet och nationella minoriteter.

Som en finsktalande webbredaktör arbetar du tillsammans med planeringsledare för finskt förvaltningsområde och rapporterar till avdelningschefen för kvalitet och verksamhet.
Jag som kommer bli din chef vill att vår arbetsplats präglas av dialog och samarbete och jag är angelägen om att främja ett hållbart arbetsliv.

I webbredaktöruppdraget ingår att förvalta stadens finskspråkiga webbplats goteborg.se/suomeksi. Du bidrar till att invånarna lätt kan ta till sig information om de tjänster och den service som Göteborgs Stad erbjuder. Uppdraget innebär att stödja områdena förskola, skola, äldreomsorg, kultur och kommunikation genom att granska och redigera finskspråkigt innehåll, felsöka brutna länkar och uppdatera information, dokument och bilder i nära dialog med faktaansvariga för goteborg.se.

Du kan även stödja med andra kommunikationsuppdrag såsom publicering av nyheter kopplade till finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stads Intranät, Kalendarium, kommunens Facebook och Vårt Göteborg.

Arbetets omfång rör sig om ca 10-20 timmar per månad och arbetet kan i stor uträckning bedrivas på distans. Arbetet är tidsbegränsat först och främst till 211231 med möjlighet till förlängning.


KVALIFIKATIONER
För detta uppdrag behöver du ha goda kunskaper i finska och svenska i tal och skrift. Vi ser gärna att hu har en högskoleutbildning eller att du genom arbete och erfarenhet har kunskap som arbetsgivaren bedömer lämplig. Kunskap om nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde är meriterande.

Trivs du med att arbeta självständigt så kommer du att trivas i vår arbetsgrupp. Vi arbetar med att kontinuerligt förbättra och utveckla vårt arbete så förändringar är ett naturligt inslag.


ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp

Sammanfattning

Liknande jobb


22 juli 2021

Web analyst

Web analyst

19 juli 2021

e-commerce medarbetaren

19 juli 2021

15 juli 2021