Webbredaktör, huvudkontoret i Härnösand

Arbetsbeskrivning

Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Myndigheten ger råd och stöd till skolhuvudmän i deras ansvar för en likvärdig utbildning för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, främjar tillgången på läromedel för dessa samt driver specialskolor för vissa elevgrupper. Myndigheten fördelar också bidrag till vissa utbildningsanordnare och till vuxna med funktionsnedsättning för vissa korta studier. Myndigheten bildades den 1 juli 2008. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att ingå i en webbredaktion tillsammans med ytterligare fyra personer. Vi är en relativt nybildad myndighet så webbredaktionen lägger mycket tid på att skapa delaktighet, rutiner och arbets- och utvärderingsmodeller för vår webbaserade information. Samtidigt pågår ett intranätprojekt där vi har höga ambitioner för att skapa en behovsanpassad, användarvänlig och väl förankrad informationskanal. Din roll blir att löpande vara ett stöd för verksamhetens webbkommunikation, hålla kontakt med leverantörer/konsulter och vår IT-enhet. Du förväntas också leda och stödja mindre projekt för att ytterligare förbättra struktur, tillgänglighet och innehåll. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med bred webberfarenhet, med vana av att leda och delta i verksamhets-, informations- och tekniska projekt. Du är en person som snabbt kan komma in i både i nya arbetsuppgifter och på en ny arbetsplats. Du värnar om målgruppsperspektivet och har lätt för att skapa förståelse för villkoren för god kommunikation. Du är insatt i de krav på tillgänglig information som ställs inom offentlig verksamhet och hög grad av service till kärnverksamheten. Du har tidigare erfarenhet webbarbete, du har utbildning inom information, kommunikation eller journalistik. Du har gedigna datakunskaper, erfarenhet av bildbehandling och gärna med erfarenhet från vårt publiceringsverktyg EpiServer.

Artiklar i detta ämnet

  1. Datorarbetares muslekbesvär

Sammanfattning

Liknande jobb


Web Editor till E.ON!

Web Editor till E.ON!

6 maj 2024

26 april 2024

26 april 2024