Webbredaktör till biblioteken i Huddinge

Arbetsbeskrivning

Folkbiblioteken i Huddinge består av sex bibliotek; ett huvudbibliotek och fem områdesbibliotek.Bibliotekens webbplats är välbesökt och informativ, men den bygger på äldre teknik och behöver nu förnyas och utvecklas.Webbplatsen har en gemensam startsida, men varje bibliotek har också egna sidor.Arbetsuppgifter: Ditt övergripande uppdrag är att förnya, utveckla och vidareutveckla webbplatsen.I din tjänst ingår att ta fram underlag för beslut om tekniska och/eller andra vägval.Du leder arbetet med att ta fram en förnyad informationsstruktur och ett nytt gränssnitt.Du involverar och engagerar övriga medarbetare i arbetet med webben och arbetar för att webbplatsen alltid ska ha ett intressant och aktuellt innehåll.Kontakter med andra personer inom förvaltningen och kommunen som arbetar med webbfrågor är naturliga delar i arbetet.I tjänsten ingår även att vara en del i huvudbibliotekets team och att delta i vissa arbetsuppgifter, exempelvis pass i informationsdisk.Kvalifikationer: Högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller likvärdigt.Erfarenhet av arbete med webbutveckling och gränssnittsfrågor Goda kunskaper om hur man strukturerar information och arbetar med innehåll på webben.Goda kunskaper om olika tekniska lösningar.Vi tror att du är en tekniskt intresserad person som har koll på utvecklingen och är duktig på omvärldsbevakning.Du kan arbeta självständigt och är resultatorienterad, men du har också förmåga att inspirera och få med dig andra.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 november 2023

Bibliotekarie/koordinator

Bibliotekarie/koordinator

20 november 2023

Barn- och ungdomsbibliotekarie

20 november 2023

Bibliotekarie till Falköpings bibliotek

17 november 2023