Sökning efter Avdelningschef, kommun

Barn- & Utbildningschef

Barn- & Utbildningschef

7 juli 2020

Avdelningschef hemsjukvården

Avdelningschef hemsjukvården

3 juli 2020

Avdelningschef Utredning och projekt

Avdelningschef Utredning och projekt

1 juli 2020

Stabschef

Stabschef

30 juni 2020

Enhetschef till särskilt boende inom äldreomsorgen

29 juni 2020

Tingsryds kommun söker Chef för avdelningen arbete och lärande

22 juni 2020

Avdelningschef till avdelning Samhällsbyggnad

Avdelningschef till avdelning Samhällsbyggnad

16 juni 2020

Avdelningschef till avdelning Samhällsutveckling

Avdelningschef till avdelning Samhällsutveckling

16 juni 2020

VA-chef

VA-chef

12 juni 2020

Områdeschef

Områdeschef

10 juni 2020

Sektorchef till IFO - Mellerud och Bengtsfors Kommun

Sektorchef till IFO - Mellerud och Bengtsfors Kommun

9 juni 2020

Mark- och exploateringschef

Mark- och exploateringschef

9 juni 2020

9 juni 2020

29 maj 2020

Enhetschef Kost

Enhetschef Kost

29 maj 2020

Biträdande förvaltningschef

Biträdande förvaltningschef

27 maj 2020

Avdelningschef överförmyndarverksamheten

Avdelningschef överförmyndarverksamheten

25 maj 2020

25 maj 2020

20 maj 2020

20 maj 2020

Verksamhetschef Grundskola

18 maj 2020

18 maj 2020