Sökning efter Avdelningschef, vårdavd. mottagn./Vårdenhetschef

Föreståndare till Älgeredskollektivet HVB-Hem

20 augusti 2015

Vårdenhetschef sökes till kvinnosjukvården, BB i Gävle

20 augusti 2015

Enhetschefer

20 augusti 2015

Avdelningschef Kirurg/Ortopedkliniken, Skellefteå

17 augusti 2015

Chef för Sveriges modernaste operationsavdelning

14 augusti 2015

Enhetschef tv till Avd 95 Säter sjukhus

13 augusti 2015

Enhetschef

13 augusti 2015

Avdelningschef till primärvårdsrehab

12 augusti 2015

Vårdenhetschef

10 augusti 2015

Vårdenhetschefer

10 augusti 2015

Avdelninschef Psykiatriska kliniken avd 1 Skellefteå

10 augusti 2015

Avdelningschef tv Smärtrehab Säter

9 augusti 2015

Vårdenhetschef till hjärtavdelning Gävle

6 augusti 2015

Enhetschef till neurologiavdelning 27 i Lund

5 augusti 2015

Enhetschef

5 augusti 2015

Avdelningschef, kirurgkliniken avdelning 70, sjukhuset i Arvika

3 augusti 2015

Vårdenhetschef allmänpsykiatrisk slutenvårdsavdelning Hudiksvall

30 juli 2015

Avdelningschef till medicinavdelning 2, Ljungby

20 juli 2015

Enhetschef, vårdcentralen Kristinehamn

20 juli 2015

16 juli 2015

Enhetschef till ny BB/förlossningsenhet

13 juli 2015

Vårdenhetschef

10 juli 2015

Avdelningschef

8 juli 2015

Sektionschef

7 juli 2015

Vårdenhetschef

7 juli 2015

Avdelningschef

7 juli 2015

Avdelningschef vik Medicinkliniken Mora Lasarett

3 juli 2015

Biträdande avdelningschef till centraloperation

2 juli 2015

1 juli 2015