Sökning efter Budgetchef

Chef till Controllerenheten

Chef till Controllerenheten

1 juni 2020

Budgetchef, Region Västerbotten

Budgetchef, Region Västerbotten

4 mars 2020

19 december 2016

Budgetchef till Region Uppsala

8 november 2016

Budgetchef

22 september 2016

Enhetschef till enheten för analys och finansiering

8 april 2016

Malmö stad söker Budgetchef

29 maj 2015

Controllerchef

27 april 2015

Budgetchef

4 april 2014

Budgetchef till stadsledningskontorets finansavdelning

12 december 2013

Chef för budget och planering

4 september 2013

Chef till controllerenheten

10 december 2010

Budgetchef

9 december 2010

Budgetchef

9 december 2010

11 november 2010

Gruppchef

21 juni 2010

CHEF EKONOMISTYRNINGSENHETEN

13 mars 2010

CFO

16 februari 2010

CFO for a growing start-up!

22 januari 2010

Budgetchef

18 december 2009

Enhetschef

1 oktober 2009

Chef för budgetsamordning och intern styrning

26 juni 2009