Sökning efter Civilingenjör, anläggning, elkraft

26 juni 2020

Primärkonstruktör

Primärkonstruktör

26 juni 2020

Sekundärkonstruktör

Sekundärkonstruktör

26 juni 2020

15 maj 2020

24 april 2020

20 april 2020

Elnätsstrateg

2 april 2020

12 mars 2020

11 mars 2020

Planeringsingenjör Fjärrvärme, Fjärrkyla, Gas

Planeringsingenjör Fjärrvärme, Fjärrkyla, Gas

20 februari 2020

3 februari 2020

Regionansvarig till Linjemontage i Luleå

Regionansvarig till Linjemontage i Luleå

30 januari 2020

Uppdragsledare/projektledare för stora infrastrukturprojekt

25 juli 2019

Uppdragsledare/projektledare för stora infrastrukturprojekt

28 juni 2019

4 juni 2019

Belysningsingenjör till Trafikkontoret

30 juli 2018

Avtalsförvaltare Bansystem

27 april 2018

Enhetschef el/styr och reglering

28 april 2017

Enhetschef / Chef Teknik

19 april 2017

25 februari 2017

25 februari 2017