Sökning efter enheten


Sjuksköterska till specialistpsykiatriska Unga vuxnaenheten

Sjuksköterska till specialistpsykiatriska Unga vuxnaenheten

17 February 2020

4 February 2020

Jurist inrikting upphandlingsrätt, EA Inköpsenheten

Jurist inrikting upphandlingsrätt, EA Inköpsenheten

31 January 2020

Jurist inriktning avtalsrätt, EA Inköpsenheten

Jurist inriktning avtalsrätt, EA Inköpsenheten

31 January 2020

Tim- och sommarvikarier till Bemanningsenheten

Tim- och sommarvikarier till Bemanningsenheten

30 January 2020

28 January 2020

Samordnare till enheten Juridik och Parkering

30 August 2019

Fastighetsförvaltare till enheten för fastighetsförvaltning

28 August 2019

Socialsekreterare till utredningsgruppen på Familjeenheten Östermalm

26 August 2019

Redovisningsekonom till Redovisningsservice/Bokslutsenheten

26 August 2019

22 August 2019

Handläggare till ekonomienheten

21 August 2019

21 August 2019

Socialsekreterare Familjehemsenheten

20 August 2019

Socialsekreterare till Ungdomsenheten

20 August 2019

Gruppledare till familjehemsenheten sökes!

14 August 2019

14 August 2019

IAM/Behörighetsstrateg Säkerhetsenheten

14 August 2019

13 August 2019