Sökning efter enheten

23 september 2023

Kriminalvårdare till Nationella transportenheten Norrköping

Kriminalvårdare till Nationella transportenheten Norrköping

22 september 2023

22 september 2023

Socialsekreterare barn-och ungdomsenheten

Socialsekreterare barn-och ungdomsenheten

22 september 2023

Administrativ handläggare till Bemanningsenheten

Administrativ handläggare till Bemanningsenheten

22 september 2023

22 september 2023

Avdelningen Barn och Vuxen söker socialsekreterare till enheten Barn.

Avdelningen Barn och Vuxen söker socialsekreterare till enheten Barn.

22 september 2023

22 september 2023

22 september 2023

Handläggare till kompetensenheten, HR-avdelningen

Handläggare till kompetensenheten, HR-avdelningen

22 september 2023

DO söker erfarna jurister till rättsenheten

DO söker erfarna jurister till rättsenheten

22 september 2023

Idrottsarbetare till Sporthallsenheten

Idrottsarbetare till Sporthallsenheten

21 september 2023

Sjuksköterskor till södra/östra-enheten

Sjuksköterskor till södra/östra-enheten

21 september 2023

21 september 2023

Vi söker biståndsbedömare till biståndsenheten

Vi söker biståndsbedömare till biståndsenheten

21 september 2023

Chef till enheten för systemutveckling

Chef till enheten för systemutveckling

21 september 2023

21 september 2023

Projektekonom till externfinansieringsenheten

Projektekonom till externfinansieringsenheten

20 september 2023

20 september 2023

19 september 2023