Sökning efter Enhetschef inom vård och omsorg

Enhetschef rehabilitering

Enhetschef rehabilitering

26 november 2020

26 november 2020

26 november 2020

Enhetschef till Kommunal Hälso- och sjukvård

24 november 2020

Primärvården Gävle söker enhetschef till Strömsbro Din Hälsocentral

Primärvården Gävle söker enhetschef till Strömsbro Din Hälsocentral

24 november 2020

Enhetschef till hud- och STI-mottagningen

Enhetschef till hud- och STI-mottagningen

24 november 2020

Enhetschef/bitr Verksamhetschef

23 november 2020

23 november 2020

Läkarchef/Enhetschef Akutmottagningen

Läkarchef/Enhetschef Akutmottagningen

23 november 2020

Enhetschef till klinisk genetik i Lund

Enhetschef till klinisk genetik i Lund

23 november 2020

Enhetschef till VO ambulans, Ängelholm

Enhetschef till VO ambulans, Ängelholm

21 november 2020

Avdelningschef, Arbets- och miljömedicin, Umeå

Avdelningschef, Arbets- och miljömedicin, Umeå

20 november 2020

Enhetschef

Enhetschef

20 november 2020

Enhetschef

Enhetschef

20 november 2020

Biträdande områdeschef

Biträdande områdeschef

19 november 2020

19 november 2020

Biträdande avdelningschef, Kirurgcentrum, Skellefteå

Biträdande avdelningschef, Kirurgcentrum, Skellefteå

19 november 2020

19 november 2020

Vårdenhetschef till gemensamt chefskap Avd 10/23 Neurokirurgi!

Vårdenhetschef till gemensamt chefskap Avd 10/23 Neurokirurgi!

19 november 2020

Biträdande Enhetschef

18 november 2020

Enhetschef till Öron-, Näs- och Hals administrativa enhet i Lund

Enhetschef till Öron-, Näs- och Hals administrativa enhet i Lund

18 november 2020

17 november 2020

Avdelningschef, Ambulanssjukvården, Skellefteå

Avdelningschef, Ambulanssjukvården, Skellefteå

17 november 2020

Enhetschef till neurologiavdelning i Lund

Enhetschef till neurologiavdelning i Lund

17 november 2020