Sökning efter Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Handläggare

Handläggare

19 juni 2024

Handläggare

Handläggare

18 juni 2024

Handläggare till Rättsenheten

18 juni 2024

Fordonshandläggare/ Arbetsmarknadskonsulent

17 juni 2024

Handläggare för projektstöd

Handläggare för projektstöd

14 juni 2024

Informationssäkerhet-och säkerhetsskyddshandläggare

14 juni 2024

Handläggare (tidsbegränsad)

Handläggare (tidsbegränsad)

14 juni 2024

14 juni 2024

14 juni 2024

12 juni 2024

Myndighetshandläggare LSS

12 juni 2024

Vikarierande kvalificerad handläggare

12 juni 2024

Kvalificerad handläggare

12 juni 2024

VA-handläggare

VA-handläggare

10 juni 2024

7 juni 2024

Överförmyndarhandläggare

Överförmyndarhandläggare

7 juni 2024

Planeringssekreterare

Planeringssekreterare

7 juni 2024

Handläggare till Trafikverket i Luleå

Handläggare till Trafikverket i Luleå

5 juni 2024

5 juni 2024

5 juni 2024

Beredskapssamordnare

Beredskapssamordnare

4 juni 2024

Färdtjänsthandläggare till Partille kommun

Färdtjänsthandläggare till Partille kommun

4 juni 2024

3 juni 2024