Sökning efter Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Handläggare

Handläggare

9 juli 2020

Handläggare för tillståndsprövning - vikariat

Handläggare för tillståndsprövning - vikariat

9 juli 2020

Handläggare Företagsstöd

Handläggare Företagsstöd

9 juli 2020

Utredare

Utredare

7 juli 2020

Avtalsförvaltare till Rakel och ledningssystem

Avtalsförvaltare till Rakel och ledningssystem

7 juli 2020

7 juli 2020

6 juli 2020

Forskningssekreterare

Forskningssekreterare

6 juli 2020

6 juli 2020

Senior projektledare inom informationshantering

Senior projektledare inom informationshantering

3 juli 2020

Vi söker en beredskapssamordnare

Vi söker en beredskapssamordnare

3 juli 2020

Klienthandläggare, vikariat, till anstalten Hall

Klienthandläggare, vikariat, till anstalten Hall

3 juli 2020

3 juli 2020

Handläggare med inriktning rymdforskning

Handläggare med inriktning rymdforskning

3 juli 2020

3 juli 2020

3 juli 2020

Handläggare vattenverksamhet

2 juli 2020

Handläggare vattenverksamhet

2 juli 2020

Handläggare vattenverksamhet

2 juli 2020

Region Jämtland Härjedalen söker Forskningsledare till FoU Jämt

Region Jämtland Härjedalen söker Forskningsledare till FoU Jämt

2 juli 2020

2 juli 2020

Alkohol- och tobakshandläggare

Alkohol- och tobakshandläggare

1 juli 2020