Sökning efter Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Handläggare

Handläggare

3 december 2021

3 december 2021

Teamledare till ankomstboendet Sagåsen i Mölndal

Teamledare till ankomstboendet Sagåsen i Mölndal

3 december 2021

Expert till enheten för återvändandesamordning

Expert till enheten för återvändandesamordning

3 december 2021

Handläggare

Handläggare

3 december 2021

Migrationshandläggare till tillståndsenheten i Boden

Migrationshandläggare till tillståndsenheten i Boden

3 december 2021

Verksamhetscontroller till Södermalms stadsdelsförvaltning

Verksamhetscontroller till Södermalms stadsdelsförvaltning

3 december 2021

Utredare av bolag till ID06

Utredare av bolag till ID06

3 december 2021

Arbetsledare jourtid

Arbetsledare jourtid

3 december 2021

Handläggare

Handläggare

3 december 2021

Utredare med kommunikationskompetens

3 december 2021

3 december 2021

Processledare lokaler/campusutveckling

Processledare lokaler/campusutveckling

3 december 2021

3 december 2021

Verksamhetsutvecklare

Verksamhetsutvecklare

2 december 2021

2 december 2021

2 december 2021

Projektledare, junior

Projektledare, junior

2 december 2021

2 december 2021

Förändrinsledare

Förändrinsledare

2 december 2021

Utredare

Utredare

2 december 2021

Tillsynshandläggare säkerhetsskydd

Tillsynshandläggare säkerhetsskydd

2 december 2021

Överförmyndarhandläggare

Överförmyndarhandläggare

1 december 2021

1 december 2021

1 december 2021

Utvecklingsstrateg

Utvecklingsstrateg

1 december 2021