Sökning efter Jordbruksrådgivare/Jordbrukskonsulent

Länsstyrelsen söker två handläggare till enheten för jordbruksstöd

21 februari 2020

7 februari 2020

7 februari 2020

7 februari 2020

7 februari 2020

7 februari 2020

Koordinator jordbruksproduktion

30 mars 2017

Handläggare/kontrollant för jordbruksstöd

27 februari 2017

Intervjuare till SCB

3 juni 2016

Intervjuare till SCB

3 juni 2016

Intervjuare till SCB

3 juni 2016

Intervjuare till SCB

3 juni 2016

Rådgivare inom teknik, energi och klimat

21 april 2016

Jordbruksförvaltate, Fo Mark

31 mars 2015

Klimatexpert inom jordbruksrådgivning

22 maj 2014

Frökontrollen söker medarbetare

11 maj 2014