Sökning efter Lantbruksinspektor

23 juni 2020

7 juli 2016

Handläggare av jordbruksstöd

29 april 2016

Fältarbetare - åtagandeplaner för betesmarker

28 april 2015

9 mars 2015

24 februari 2015

24 februari 2015

24 februari 2015

24 februari 2015

Kontrollanter och handläggare

24 januari 2014

Kontrollant tvärvillkor och djurskydd

24 januari 2014

Inspektor

6 november 2013

Handläggare jordbrukarstöd

6 oktober 2010

17 juni 2010

Fältinventerare sökes!

15 juni 2010

Handläggare EU-stöd

15 juni 2010

Kontrollant/labbassistent

1 juli 2009

Inspektor, chef för skoljordbruk

2 juni 2009

10 oktober 2008

16 juni 2008

18 februari 2008

Skogsinspektor

14 februari 2008

Skogsinspektor

14 februari 2008

Skogsinspektor

14 februari 2008

Fältkontrollanter av EU:s jordbrukarstöd

6 februari 2008

Kontrollanter

30 januari 2008

Skogsinspektor

30 november 2007

Lantbrukskonsulenter, jordbrukarstöd

19 november 2007

Områdeschef

31 oktober 2007