Sökning efter Lantmäteridirektör

Kontorschef till kommunlantmäteriet

7 mars 2017

Kontorschef Malmö

16 februari 2017

Enhetschef i kommunala lantmäterimyndigheten i Göteborg

16 januari 2017

Avdelningschef Lantmäteriavdelningen

18 juni 2015

Verksamhetschef fysisk planering

25 februari 2015

Funktionschefer

23 maj 2014

20 maj 2014

Sektionschef Geodata Produktion

20 februari 2014

Lantmäterichef

30 december 2010

Chef för lantmäterimyndigheten

9 juli 2010

Lantmäterichef

6 april 2010

Lantmäterichef, Skellefteå

23 mars 2009

Chef IT/GIS enheten

18 oktober 2008

Exploateringsansvarig

12 september 2008

Chef till lantmäterikontoret

5 juni 2008