Sökning efter Museichef/Museidirektör

Museumsleder/konservator

27 maj 2020

Länsmuseichef

14 april 2020

Länsmuseichef

11 mars 2020

Vi söker verksamhetschef!

Vi söker verksamhetschef!

11 februari 2020

Museichef till Göteborgs konstmuseum

10 april 2017

28 mars 2017

Museichef till Röhsska museet

30 januari 2017

Museichef Lödöse museum

4 maj 2016

Museichef

29 juli 2015

Chef till Örebro Läns museum

6 april 2015

VD och museichef för Jämtland Teknikland AB

13 mars 2015

Chef för publika verksamheten

28 augusti 2014

Norrtälje kommun söker engagerad musei- och konsthallschef!

26 augusti 2014

Enhetschef

4 april 2014

Chef

13 januari 2014

Chef till Vänermuseet

19 november 2013

Museichef

29 december 2010

27 december 2010

Driftschef

17 september 2010

Avdelningschef

21 juli 2010

Museichef Medelhavsmuseet/Östasiatiska museet

8 juli 2010

27 januari 2010

UPPDRAG - Verksamhetsledare

7 december 2009

Museichef

9 oktober 2009

Museichef

16 september 2009

Chef för Stadsmuséet

3 september 2009

Museichef

12 augusti 2009

Målinriktad ledare sökes

7 augusti 2009

Länsmuseichef

17 april 2009

Museichef

28 mars 2009