Sökning efter Områdeschef, äldre- och handikappomsorg


Enhetschef demensboende

Enhetschef demensboende

2 juni 2020

Enhetschef inom Funktionsstöd, LSS

Enhetschef inom Funktionsstöd, LSS

19 maj 2020

Enhetschef till HSL-teamet

18 maj 2020

Enhetschef inom äldreomsorgen

Enhetschef inom äldreomsorgen

7 maj 2020

Enhetschef, Riagården (vikarat)

Enhetschef, Riagården (vikarat)

7 maj 2020

Enhetschef inom Vård och omsorg

Enhetschef inom Vård och omsorg

30 april 2020

Verksamhetschef till Ordinärt boende inom Vård och äldreomsorg

Verksamhetschef till Ordinärt boende inom Vård och äldreomsorg

29 april 2020

Avdelningschef Funktionsstöd

Avdelningschef Funktionsstöd

29 april 2020

21 april 2020

Enhetschef till särskilt boende

Enhetschef till särskilt boende

17 april 2020

Vik. områdeschef till LSS-verksamheten

Vik. områdeschef till LSS-verksamheten

15 april 2020

14 april 2020

6 april 2020

Verksamhetschef till Administration och Bistånd

6 april 2020

Enhetschef till Äldreomsorgen, Solgården Hörnefors

Enhetschef till Äldreomsorgen, Solgården Hörnefors

3 april 2020

Enhetschefer till Äldreomsorgen, Sjöjungfrun och Holmsund

Enhetschefer till Äldreomsorgen, Sjöjungfrun och Holmsund

3 april 2020

Områdeschef

1 april 2020

Enhetschef Vendelgården

20 mars 2020

Enhetschef inom äldreomsorgen

Enhetschef inom äldreomsorgen

20 mars 2020

Enhetschefer till hemtjänst och dagverksamhet

Enhetschefer till hemtjänst och dagverksamhet

19 mars 2020

Verksamhetschef till Administration och Bistånd

18 mars 2020

Enhetschef till Omsorgen

13 mars 2020