Sökning efter Områdeschef, äldre- och handikappomsorg

Vikariat enhetschef inom hemtjänsten

Vikariat enhetschef inom hemtjänsten

7 augusti 2020

Områdeschef äldreomsorg

Områdeschef äldreomsorg

24 juli 2020

Sektionschef Förebyggande och trygghet

Sektionschef Förebyggande och trygghet

15 juli 2020

Vikarierande Enhetschef inom äldreomsorgen

Vikarierande Enhetschef inom äldreomsorgen

8 juli 2020

Områdeschef hemvård

Områdeschef hemvård

1 juli 2020

Områdeschef vård och omsorg

15 juni 2020

Områdeschef Brobygården

Områdeschef Brobygården

9 juni 2020

Områdeschef inom vård- och omsorgsförvaltningen

Områdeschef inom vård- och omsorgsförvaltningen

5 juni 2020

Biträdande verksamhetschef till äldreomsorgen

3 juni 2020

Enhetschef demensboende

Enhetschef demensboende

2 juni 2020

Enhetschef inom Funktionsstöd, LSS

Enhetschef inom Funktionsstöd, LSS

19 maj 2020

Enhetschef till HSL-teamet

18 maj 2020

Enhetschef, Riagården (vikarat)

Enhetschef, Riagården (vikarat)

7 maj 2020

Enhetschef inom äldreomsorgen

Enhetschef inom äldreomsorgen

7 maj 2020

Enhetschef inom Vård och omsorg

Enhetschef inom Vård och omsorg

30 april 2020

Verksamhetschef till Ordinärt boende inom Vård och äldreomsorg

Verksamhetschef till Ordinärt boende inom Vård och äldreomsorg

29 april 2020

Avdelningschef Funktionsstöd

Avdelningschef Funktionsstöd

29 april 2020

21 april 2020

Enhetschef till särskilt boende

Enhetschef till särskilt boende

17 april 2020

Vik. områdeschef till LSS-verksamheten

Vik. områdeschef till LSS-verksamheten

15 april 2020