Sökning efter Parkchef

15 september 2020

Förvaltningschef Service

Förvaltningschef Service

27 maj 2020

Förvaltningschef Service

Förvaltningschef Service

24 mars 2020

24 februari 2020

Natur- och parkchef

24 mars 2017

Stadsträdgårdsmästare - Parkchef

7 februari 2017

Enhetschef parkdrift

13 oktober 2016

Samhällsbyggnadschef

29 augusti 2016

Chef reparationsenheten

2 juni 2016

Parkchef

14 maj 2016

Chefer, park- och kustavdelningen, 100 % tillsvidare

22 juni 2015

Verksamhetschefer park- och naturavdelningen

24 april 2015

Gatu & Parkchef

8 april 2015

Enhetschef parkenheten

26 augusti 2014

Parkchef

3 juni 2014

Enhetschef parkenheten

28 april 2014

Enhetschef park

18 december 2013

Parkchef

20 juni 2013

Ljungby kommun, Gatu- och parkchef

15 juni 2009

Parkchef

17 april 2009

Chef för gatu och parkavdelningen

6 februari 2009

Parkingenjör

7 februari 2008