Sökning efter Parkförman

Enhetschef Park- och Natur

Enhetschef Park- och Natur

30 juni 2020

Handledare/parkarbetare

Handledare/parkarbetare

12 maj 2020

27 mars 2020

17 mars 2020

18 februari 2020

Lagbas / Arbetsledare

Lagbas / Arbetsledare

19 december 2019

13 juli 2018

Glädjespridande Enhetschef till Parkenheten, Katrineholms kommun

23 december 2016

23 augusti 2016

11 augusti 2016

Arbetsförman Markskötsel

28 juli 2016

Arbetsförman Markskötsel

12 maj 2016

21 april 2016

Fältarbetare med Traktorvana

18 april 2016

Parkförman

6 juli 2015

Parkförman

11 juni 2015

SF-Anläggningsarbetare förman park

2 april 2015

Arbetande driftledare park- och naturenheten

11 mars 2015

Arbetsledare parkarbete

1 mars 2015

Lagbas Söderort

22 augusti 2014

Förman

19 juni 2014

Arbetsledare parkarbete

30 mars 2014

Handledare av säsongspersonal

3 mars 2014

Landskapsingenjör till tekniska kontoret

17 februari 2014

Arbetande förman Gatu- och parkavdelningen

19 december 2013