Sökning efter Universitets- och högskoleadjunkt

University lecturer in nursing science

University lecturer in nursing science

16 januari 2022

Universitetsadjunkt i aeronautiska vetenskaper

Universitetsadjunkt i aeronautiska vetenskaper

14 januari 2022

Universitetsadjunkt i Möbeldesign

Universitetsadjunkt i Möbeldesign

13 januari 2022

Universitetsadjunkt i Möbeldesign

Universitetsadjunkt i Möbeldesign

13 januari 2022

Universitetsadjunkt i nationalekonomi

Universitetsadjunkt i nationalekonomi

13 januari 2022

12 januari 2022

11 januari 2022

11 januari 2022

10 januari 2022

7 januari 2022

7 januari 2022

5 januari 2022

Universitetsadjunkter i Omvårdnad

Universitetsadjunkter i Omvårdnad

4 januari 2022

3 januari 2022

Amanuens

Amanuens

3 januari 2022

30 december 2021

Adjunkt i folkhälsovetenskap

Adjunkt i folkhälsovetenskap

28 december 2021

27 december 2021

27 december 2021

23 december 2021

Tidsbegränsad universitetsadjunkt 50 % inom omvårdnad

Tidsbegränsad universitetsadjunkt 50 % inom omvårdnad

23 december 2021

Universitetsadjunkter i Omvårdnad i Skellefteå

23 december 2021

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Universitetsadjunkt i socialt arbete

22 december 2021

Universitetsadjunkt i välfärdsrätt

Universitetsadjunkt i välfärdsrätt

22 december 2021

Universitetsadjunkt i audiomediet

Universitetsadjunkt i audiomediet

22 december 2021

Universitetsadjunkt i rehabiliteringsvetenskap

Universitetsadjunkt i rehabiliteringsvetenskap

22 december 2021