Sökning efter Universitets- och högskolelektor

Universitetslektor i Miljövetenskap

Universitetslektor i Miljövetenskap

27 januari 2022

27 januari 2022

Universitetslektor i medicin förenad anställning

27 januari 2022

Biträdande universitetslektor i Riskhantering

Biträdande universitetslektor i Riskhantering

27 januari 2022

Universitetslektor i Träningens Biomedicin

Universitetslektor i Träningens Biomedicin

27 januari 2022

27 januari 2022

Biträdande universitetslektor i estetik

Biträdande universitetslektor i estetik

26 januari 2022

1-2 postdoktorer i ekonomisk historia

1-2 postdoktorer i ekonomisk historia

26 januari 2022

Universitetslektor i Socialt arbete

Universitetslektor i Socialt arbete

26 januari 2022

25 januari 2022

25 januari 2022

24 januari 2022

Biträdande universitetslektor i organisk fotokemi

Biträdande universitetslektor i organisk fotokemi

21 januari 2022

21 januari 2022

Lektor i folkhälsovetenskap

Lektor i folkhälsovetenskap

21 januari 2022

21 januari 2022

20 januari 2022

20 januari 2022

20 januari 2022

Universitetslektor i Datalogi

Universitetslektor i Datalogi

18 januari 2022

Universitetslektor i  statsvetenskap

Universitetslektor i statsvetenskap

18 januari 2022

Vikarierande Universitetslektor i Ekonomisk historia, 11 månader, 80%

Vikarierande Universitetslektor i Ekonomisk historia, 11 månader, 80%

17 januari 2022

Universitetslektor i sinnesbiologi

Universitetslektor i sinnesbiologi

15 januari 2022

14 januari 2022

Biträdande universitetslektor i kemi med inriktning mot batterier

Biträdande universitetslektor i kemi med inriktning mot batterier

14 januari 2022