AT-läkare lön 2020

Lönestatistik för AT-läkare visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2020.

Medellön för AT-läkare är 35150 per månad brutto.

Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 1,52% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 535 SEK för år 2020

Löneökning från 2014 till 2020

År Samtliga (SEK) Män (SEK) Kvinnor (SEK) Löneökning Män (SEK) Löneökning Kvinnor (SEK) Löneökning Samtliga (SEK)
2014 33100 33500 32700
2015 34100 34600 33600 1100 900 1000
2016 34300 34700 33900 100 300 200
2017 34700 34700 34700 0 800 400
2018 35150 35100 35200 400 500 450
2019 (prognos) 35685 35634 35736 534 536 535
2020 (prognos) 36228 36176 36279 542 544 543

Vad gör en AT-läkare?

AT är en förkortning av allmäntjänstgöring, men från och med år 2020 kommer begrepp BT (Bastjänstgöring) istället börja användas.

Allmäntjänstgöring är en anställning efter läkarutbildningen på läkarprogrammet, det är en tidsbegränsad anställning och brukar vanligtvis omfatta mellan 18-24 månader. AT-läkare ska göra sin tjänstgöring under personlig handledning av specialistkompetenta läkare, och under tjänstgöringen skall arbetet ha en tonvikt på akutsjukvvård samt delta i vardagssjukvård

Lediga Jobb som AT-läkare

Just nu finns det 9st lediga jobb som AT-läkare.

De städer i Sverige med flest jobb som AT-läkare är Malmö (3) Västerås (2) Falun (1) Mora (1) Avesta (1)

Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som AT-läkare.

Månadslön AT-läkare

AT-läkare index