AT-läkare lön 2023

Lönestatistik för AT-läkare visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2023.

Medellön för AT-läkare är 36850 per månad brutto.

Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 1,55% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 572 SEK för år 2023

Löneökning från 2014 till 2023

År Samtliga (SEK) Män (SEK) Kvinnor (SEK) Löneökning Män (SEK) Löneökning Kvinnor (SEK) Löneökning Samtliga (SEK)
2014 33100 33500 32700
2015 34100 34600 33600 1100 900 1000
2016 34300 34700 33900 100 300 200
2017 34700 34700 34700 0 800 400
2018 35150 35100 35200 400 500 450
2019 35050 35100 35000 0 -200 -100
2020 36000 36100 35900 1000 900 950
2021 36850 37100 36600 1000 700 850
2022 (prognos) 37422 37676 37168 576 568 572
2023 (prognos) 38004 38261 37746 585 577 581

Vad gör en AT-läkare?

AT är en förkortning av allmäntjänstgöring, men från och med år 2020 kommer begrepp BT (Bastjänstgöring) istället börja användas.

Allmäntjänstgöring är en anställning efter läkarutbildningen på läkarprogrammet, det är en tidsbegränsad anställning och brukar vanligtvis omfatta mellan 18-24 månader. AT-läkare ska göra sin tjänstgöring under personlig handledning av specialistkompetenta läkare, och under tjänstgöringen skall arbetet ha en tonvikt på akutsjukvvård samt delta i vardagssjukvård

Lediga Jobb som AT-läkare

Just nu finns det 1st lediga jobb som AT-läkare.

De städer i Sverige med flest jobb som AT-läkare är Stockholm (1)

Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som AT-läkare.

29 november 2023

14 november 2023

14 november 2023

13 november 2023

13 november 2023

9 november 2023

7 november 2023

7 november 2023

30 oktober 2023

AT-läkare till en av våra kunder

30 oktober 2023

Månadslön AT-läkare