Chef inom äldreomsorg lön 2020

Lönestatistik för Chef inom äldreomsorg visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2020.

Medellön för Chef inom äldreomsorg är 43400 per månad brutto.

Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 3,36% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 1460 SEK för år 2020

Löneökning från 2014 till 2020

År Samtliga (SEK) Män (SEK) Kvinnor (SEK) Löneökning Män (SEK) Löneökning Kvinnor (SEK) Löneökning Samtliga (SEK)
2014 38150 38300 38000
2015 41150 42900 39400 4600 1400 3000
2016 40900 41000 40800 -1900 1400 -250
2017 41700 41200 42200 200 1400 800
2018 43400 43300 43500 2100 1300 1700
2019 (prognos) 44860 44757 44964 1457 1464 1460
2020 (prognos) 46370 46263 46476 1506 1513 1509

Vad gör en Chef inom äldreomsorg?

En enhetschef på ett äldreboende planerar och leder verksaheten. En enhetschef ansvarar för att de boende får den vård de behöver, chefen utvärderar och följer upp de vårdinsatser som görs.

Lediga Jobb som Chef inom äldreomsorg

Just nu finns det 43st lediga jobb som Chef inom äldreomsorg.

De städer i Sverige med flest jobb som Chef inom äldreomsorg är Stockholm (4) Uppsala (2) Jönköping (2) Kävlinge (2) Linköping (2) Katrineholm (2) Karlskoga (2) Halmstad (2) Södertälje (1) Växjö (1)

Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Chef inom äldreomsorg.

Resultatenhetschef Hemtjänsten

Resultatenhetschef Hemtjänsten

6 juli 2020

Äldreomsorgschef

Äldreomsorgschef

3 juli 2020

Enhetschef till Bokens vårdboende

3 juli 2020

Enhetschef Vårdboende Igelkotten

3 juli 2020

Enhetschef till hemtjänsten

Enhetschef till hemtjänsten

3 juli 2020

Enhetschef Servicehuset Igelkotten

3 juli 2020

Utveckla, samordna, kunskapsbasera!

Utveckla, samordna, kunskapsbasera!

3 juli 2020

Månadslön Chef inom äldreomsorg

Chef inom äldreomsorg index