Förvaltnings- och planeringschef lön 2020

Lönestatistik för Förvaltnings- och planeringschef visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2020.

Medellön för Förvaltnings- och planeringschef är 64900 per månad brutto.

Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 4,33% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 2811 SEK för år 2020

Löneökning från 2014 till 2020

År Samtliga (SEK) Män (SEK) Kvinnor (SEK) Löneökning Män (SEK) Löneökning Kvinnor (SEK) Löneökning Samtliga (SEK)
2014 54850 56100 53600
2015 56750 58700 54800 2600 1200 1900
2016 61100 66800 55400 8100 600 4350
2017 63050 67900 58200 1100 2800 1950
2018 64900 68600 61200 700 3000 1850
2019 (prognos) 67711 71572 63851 2972 2651 2811
2020 (prognos) 70644 74672 66617 3100 2766 2933

Vad gör en Förvaltnings- och planeringschef?

Förvaltningschefer är anställda och arbetar inom kommunala förvaltningar.

Lediga Jobb som Förvaltnings- och planeringschef

Just nu finns det 137st lediga jobb som Förvaltnings- och planeringschef.

De städer i Sverige med flest jobb som Förvaltnings- och planeringschef är Stockholm (23) Karlstad (12) Uppsala (10) Sundsvall (8) Göteborg (8) Malmö (5) Örebro (4) Halmstad (4) Gävle (4) Solna (4)

Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Förvaltnings- och planeringschef.

10 juli 2020

Avdelningschefer

10 juli 2020

Avdelningschef (vikariat)

10 juli 2020

10 juli 2020

Chef för digitalisering och innovationsledning, Umeå

Chef för digitalisering och innovationsledning, Umeå

9 juli 2020

Chef för näringsliv och utbildning, Skellefteå

Chef för näringsliv och utbildning, Skellefteå

9 juli 2020

Månadslön Förvaltnings- och planeringschef

Förvaltnings- och planeringschef index