Informations-, kommunikations- och PR-chef lön 2022

Lönestatistik för Informations-, kommunikations- och PR-chef visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2022.

Medellön för Informations-, kommunikations- och PR-chef är 65700 per månad brutto.

Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 1,75% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 1150 SEK för år 2022

Löneökning från 2014 till 2022

År Samtliga (SEK) Män (SEK) Kvinnor (SEK) Löneökning Män (SEK) Löneökning Kvinnor (SEK) Löneökning Samtliga (SEK)
2014 59650 63100 56200
2015 59050 60000 58100 -3100 1900 -600
2016 59750 59600 59900 -400 1800 700
2017 60800 60300 61300 700 1400 1050
2018 64650 67400 61900 7100 600 3850
2019 66700 66100 67300 -1300 5400 2050
2020 65700 66600 64800 500 -2500 -1000
2021 (prognos) 66850 67766 65934 1166 1134 1150
2022 (prognos) 68020 68952 67088 1186 1154 1170

Vad gör en Informations-, kommunikations- och PR-chef?

Informationschefer har en varierande rad av arbetsuppgifter så som till exempel, att planera leda och samordna verksamheten, utvärdera och följa upp verksamheten mot upsatta mål, bedömma medarbetarnas arbetsinsatser.. Informationschefer kan också besluta om åtgärder och ansvara för personalutveckling. En informationschef kan också ha andra arbetstitlar och yrkesroller.

Lediga Jobb som Informations-, kommunikations- och PR-chef

Just nu finns det 16st lediga jobb som Informations-, kommunikations- och PR-chef.

De städer i Sverige med flest jobb som Informations-, kommunikations- och PR-chef är Stockholm (7) Falun (3) Norrköping (2) Linköping (1) Östersund (1) Härnösand (1) Uppsala (1)

Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Informations-, kommunikations- och PR-chef.

Kommunikationschef

Kommunikationschef

30 november 2022

29 november 2022

24 november 2022

Enhetschef för enheten Kommunikation och samordning

Enhetschef för enheten Kommunikation och samordning

21 november 2022

Kommunikationschef

Kommunikationschef

21 november 2022

Head of Community

18 november 2022

Social media manager

Social media manager

18 november 2022

Månadslön Informations-, kommunikations- och PR-chef