Informations-, kommunikations- och PR-chef lön 2024

Lönestatistik för Informations-, kommunikations- och PR-chef visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2024.

Medellön för Informations-, kommunikations- och PR-chef är 69050 per månad brutto.

Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 2,23% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 1541 SEK för år 2024

Löneökning från 2014 till 2024

År Samtliga (SEK) Män (SEK) Kvinnor (SEK) Löneökning Män (SEK) Löneökning Kvinnor (SEK) Löneökning Samtliga (SEK)
2014 59650 63100 56200
2015 59050 60000 58100 -3100 1900 -600
2016 59750 59600 59900 -400 1800 700
2017 60800 60300 61300 700 1400 1050
2018 64650 67400 61900 7100 600 3850
2019 66700 66100 67300 -1300 5400 2050
2020 65700 66600 64800 500 -2500 -1000
2021 69050 68700 69400 2100 4600 3350
2022 (prognos) 70591 70234 70949 1534 1549 1541
2023 (prognos) 72167 71801 72533 1568 1584 1576
2024 (prognos) 73778 73404 74152 1603 1619 1611

Vad gör en Informations-, kommunikations- och PR-chef?

Informationschefer har en varierande rad av arbetsuppgifter så som till exempel, att planera leda och samordna verksamheten, utvärdera och följa upp verksamheten mot upsatta mål, bedömma medarbetarnas arbetsinsatser.. Informationschefer kan också besluta om åtgärder och ansvara för personalutveckling. En informationschef kan också ha andra arbetstitlar och yrkesroller.

Lediga Jobb som Informations-, kommunikations- och PR-chef

Just nu finns det 6st lediga jobb som Informations-, kommunikations- och PR-chef.

De städer i Sverige med flest jobb som Informations-, kommunikations- och PR-chef är Göteborg (1) Malmö (1) Stockholm (1) Sundsvall (1) Uppsala (1)

Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Informations-, kommunikations- och PR-chef.

Communication Manager

Communication Manager

17 april 2024

Enhetschef

Enhetschef

12 april 2024

5 april 2024

Kommunikationsdirektör

Kommunikationsdirektör

22 mars 2024

Medlems- och kommunikationschef till OK Norrbotten

Medlems- och kommunikationschef till OK Norrbotten

12 mars 2024

Marknads- och kommunikationschef till Länstrafiken

Marknads- och kommunikationschef till Länstrafiken

12 mars 2024

Månadslön Informations-, kommunikations- och PR-chef