Landskapsarkitekt lön 2023

Lönestatistik för Landskapsarkitekt visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2023.

Medellön för Landskapsarkitekt är 42100 per månad brutto.

Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 2,71% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 1140 SEK för år 2023

Löneökning från 2014 till 2023

År Samtliga (SEK) Män (SEK) Kvinnor (SEK) Löneökning Män (SEK) Löneökning Kvinnor (SEK) Löneökning Samtliga (SEK)
2014 35450 36000 34900
2015 36600 37200 36000 1200 1100 1150
2016 37800 38700 36900 1500 900 1200
2017 38800 39300 38300 600 1400 1000
2018 39900 40900 38900 1600 600 1100
2019 42600 44600 40600 3700 1700 2700
2020 38600 42000 35200 -2600 -5400 -4000
2021 42100 42600 41600 600 6400 3500
2022 (prognos) 43240 43753 42726 1153 1126 1140
2023 (prognos) 44410 44937 43883 1184 1157 1170

Vad gör en Landskapsarkitekt?

Landskapsarkitekten planerar och gestaltar den yttre miljön, till exempel nya torg eller grönområden. En landskapsarkitekt kan arbeta både för en privatperson som tex vill göra om sin trädgård, eller för exempelvis kommunen när en ny stadsdel ska växa fram.

Lediga Jobb som Landskapsarkitekt

Just nu finns det 0st lediga jobb som Landskapsarkitekt.

De städer i Sverige med flest jobb som Landskapsarkitekt är

Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Landskapsarkitekt.

Månadslön Landskapsarkitekt