Lednings- och organisationsutvecklare lön 2024

Lönestatistik för Lednings- och organisationsutvecklare visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2024.

Medellön för Lednings- och organisationsutvecklare är 52050 per månad brutto.

Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 1,86% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 966 SEK för år 2024

Löneökning från 2014 till 2024

År Samtliga (SEK) Män (SEK) Kvinnor (SEK) Löneökning Män (SEK) Löneökning Kvinnor (SEK) Löneökning Samtliga (SEK)
2014 45850 48900 42800
2015 46300 48200 44400 -700 1600 450
2016 49200 51200 47200 3000 2800 2900
2017 50050 52500 47600 1300 400 850
2018 49050 52700 45400 200 -2200 -1000
2019 50150 53800 46500 1100 1100 1100
2020 50500 54100 46900 300 400 350
2021 52050 56000 48100 1900 1200 1550
2022 (prognos) 53016 57039 48993 1039 893 966
2023 (prognos) 54000 58098 49902 1059 909 984
2024 (prognos) 55002 59176 50828 1078 926 1002

Vad gör en Lednings- och organisationsutvecklare?

Lednings-och organisationsutvecklaren arbetar med ett aktivt förändringsarbete i organisationer och företag. Kompetenser hos en organisationsutvecklare ligger inom kommunikation, personlig utveckling, konflikthantering, coaching  med mera.

Lediga Jobb som Lednings- och organisationsutvecklare

Just nu finns det 101st lediga jobb som Lednings- och organisationsutvecklare.

De städer i Sverige med flest jobb som Lednings- och organisationsutvecklare är Stockholm (36) Göteborg (10) Uppsala (5) Lund (4) Solna (3) Umeå (3) Södertälje (2) Malmö (2) Luleå (2) Linköping (2)

Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Lednings- och organisationsutvecklare.

24 maj 2024

Projektledare för Skyttegillet - Ett nytt och modernt demensboende

24 maj 2024

Projektledare för omställningen till en god och nära vård och omsorg

Projektledare för omställningen till en god och nära vård och omsorg

24 maj 2024

24 maj 2024

24 maj 2024

24 maj 2024

Processutvecklare Finance, Göteborg

Processutvecklare Finance, Göteborg

23 maj 2024

Junior Affärsingenjör

Junior Affärsingenjör

23 maj 2024

Junior Affärsingenjör

Junior Affärsingenjör

23 maj 2024

Månadslön Lednings- och organisationsutvecklare